Home

Počet narozených dětí v čr

Počet narozených dětí v ČR za jednotlivé rok

 1. Počet narozených dětí v ČR v jednotlivých letech Tabulka ukazuje roční přehled celkového počtu narozených dětí u nás. Zajímavá je také statistika počtu narozených dětí mimo manželství nebo počtu narozených jedináčků, dvojčat, trojčat a čtyřčat u nás
 2. Obyvatelům ČR se během roku 2019 živě narodilo 112,2 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než v roce 2018. Meziročně nižší byl jak počet dětí narozených ženám v prvním pořadí, tak počet dětí druhorozených a dětí narozených ve třetím a vyšším pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství se druhým rokem v.
 3. Z absolutního hlediska by měl počet dětí v populaci ČR v prognózovaném období podle střední varianty růst z 1 671 tis. v roce 2018 (k 1. 1.) na 1 719 tis. v roce 2022. Následně dojde podle projekce k výraznému poklesu až pod úroveň 1,5 mil. dětí v letech 2037-2041 (pod tuto hranici klesl počet dětí i v letech 2007.
 4. Kolik se v posledních letech narodilo dětí - rozděleno na jedináčky, dvojčata, trojčata a čtyřčata. Můžete se také podívat na celkový počet narozených dětí u nás za poslední roky.Zajímavá je také statistika počtu narozených dětí mimo manželství nebo průměrný věk matky při narození prvního dítěte. Údaje pochází z Českého statistického úřadu

V ČR se neustále zvyšuje počet předčasných porodů, a to z původních 6 procent v roce 2002 na současných 8,3 procenta. V řeči absolutních čísel to znamená, že v roce 2002 se předčasně narodilo 5567 dětí, zatímco v roce 2014 už to bylo 9121 dětí Zatímco v roce 1974 dosahovala úhrnná plodnost hodnoty 2,43 dítěte na ženu, v roce 1990 to už bylo 1,89 a v roce 1999 pouze 1,13. Počet živě narozených dětí tedy klesal, v roce 1990 se jich narodilo 130 564, hrubá míra porodnosti dosahovala 12,6 ‰ a o devět let později se počet narozených dětí snížil na 89 471. V roce 2006 se po 13 letech přirozeného úbytku znovu vrátila nad úroveň úmrtnosti - narodilo se 105 831 živých dětí (10,3‰). V dalších letech se počet živě narozených dětí dále zvyšoval - v roce 2007 na 114 632 (11,1%) a v roce 2008 na 119 570 (11,5%), což bylo sice nejvíce od roku 1994, ale nedosáhlo ani stavu v roce. Obyvatelům ČR se během roku 2019 živě narodilo 112,2 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než v roce 2018. Meziročně nižší byl jak počet dětí narozených ženám v prvním pořadí, tak počet dětí druhorozených a dětí narozených ve třetím a vyšším pořadí

Pohyb obyvatelstva - rok 2019 ČS

 1. Roční počet živých dětí narozených v České republice RokPočet narozených dětí 2013106 800 2012108 576 2011108 673 2010117 153 2009118 348 200811
 2. V roce 2012 zemřelo 285 kojenců (v roce 2011 298). Pro rok 2012 tedy připadá podle propočtů 26 úmrtí kojenců na deset tisíc narozených dětí, což z České republiky činí jednu ze zemí s nejnižšší kojeneckou úmrtností na světě. Čtvrtina dětí se nenarodila. Porodnost v ČR ovlivňuje také počet potratů
 3. Počet narozených dětí v ČR stagnuje. Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí letošního roku podle včera zveřejněných předběžných údajů Českého statistického úřadu zvýšil o 3,2 tisíce na 10 541 466
 4. Graf znázorňuje počet narozených dětí v ČR v určitých letech. Vidíme, že od roku 2001 porodnost stoupala až do roku 2008, kdy dosáhla nejvyššího počtu narozených dětí. Od roku 2008 počet narozených dětí postupně klesá
 5. V ČR se zvyšuje počet novorozenců s nízkou porodní hmotností, tedy dětí, které váží méně než 2500 gramů. Tento ukazatel se sleduje od počátku 70. let, kdy takových dětí bylo mírně nad šest procent. Do počátku 90. let jejich podíl zvolna klesal, ale od poloviny 90. let se opět zvyšoval na loňských 6,7 procenta
 6. Stoupl i počet vrozených vad, v roce 2007 se jednalo o necelých jedenáct procent, v současnosti má 14 % postižených vrozený hendikep. Například v roce 2011 se podle Ústavu zdravotnických informací a statistik v ČR narodilo 4794 dětí s vrozenou vadou, což představuje 441 narozených s vrozenou vadou na 10 tisíc živě.

Zatímco v roce 2013 ubylo v České republice obyvatel a snížila se porodnost, rok 2014 byl v těchto ukazatelích příznivý. Dle ČSÚ se meziročně zvýšil počet obyvatel o 25,9 tis. na 10 538 300. Pozitivní je rostoucí počet narozených dětí, kterých bylo více než zemřelých lidí Počet zemřelých převýšil v prvním pololetí počet živě narozených dětí o 3,1 tisíce. Během měsíců ledna až června se živě narodilo 53,8 tisíce dětí, obyvatel Česka. Šlo o počet téměř o 1,9 tisíce nižší než v prvním pololetí roku 2019. Pokles počtu narozených z velké části odráží změny ve věkové.

V Česku loni opět přibylo dětí, které přišly na svět mimo manželství. Nesezdaným rodičům či svobodným matkám se loni narodilo bezmála 54.700 chlapců a děvčat, zhruba o 1750 meziročně víc. V minulém roce tak tvořili téměř 49 procent narozených. Podíl od konce 80. let každý rok roste. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu V Česku žilo v roce 2017 10 610 055 mil. obyvatel. To je o 31,2 tis. více než v předchozím roce, kdy zde žilo 10 578 820 mil. lidí. Rostla také porodnost, ale větší podíl na přírůstku obyvatel měla podle ČSÚ migrace. Počet narozených dětí byl nejvyšší od roku 2011. Zvýšil se počet sňatků na 52,6 tis V České republice žilo na konci září 10 681 161 milionu obyvatel, což bylo o 31 361 více než na počátku roku. Počet obyvatel se zvyšoval přirozeně i migrací. Přirozený přírůstek byl jen asi dvoutisícový. V průběhu tří čtvrtletí letošního roku se živě narodilo více než 85 tisíc dětí Podle ní souvisí současný nárůst počtu dětí ve školách s porodním boomem mezi roky 2002 a 2008. Vysvětlila, že od roku 2011 se počet narozených ale opět snižuje, což se už o tři roky později projevilo v úbytku dětí nastupujících do školek

Počty narozených dětí by již neměly překročit současné

Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí roku 2015 zvýšil o 3,2 tisíce na 10 541,5 tisíce. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace (6,6 tisíce), bilance přirozené měny byla záporná (-3,4 tisíce). Počet živě narozených dětí (54,2 tisíce) se meziročně téměř nezměnil, zemřelých bylo výrazně více (57,6 tisíce). Počet sňatků (18,3. Počet narozených dětí loni rostl čtvrtým rokem v řadě. Novorozenců bylo nejvíc od roku 2011, komentuje statistiku Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. Rekordní Dílce. Deník zanalyzoval počty narozených dětí ve všech více než šesti tisících obcích republiky

V následující tabulce a grafu je stručný přehled toho jaký je počet obyvatel v ČR a jaký byl vývoj od roku 1989. Vývoj počtu obyvatel v České republice Počet obyvatel v České republice se od roku 1989 průběžně snižoval. Tento záporný vývoj byl dán především menším počet narozených dětí. Od roku 2003 začal počet obyvate Loni se narodilo 112.663 dětí, nejvíce za šest let. Počet živě narozených dětí tak meziročně rostl třetí rok v řadě. Mimomanželských dětí bylo 48,6 procenta, o rok dříve to bylo 47,8 procenta. Matkám bylo nejčastěji 31 let, u prvorozených dětí pak 29 let Počet nemanželských dětí byl meziročně nižší o tři procenta, zatímco počet dětí narozených v manželství o dvě procenta, uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Nemanželské děti tvořily téměř polovinu, 48,2 procent. Téměř třetinu dětí porodily ženy ve věku 28 až 32 let Za první čtvrtletí tak vzrostl počet obyvatel v České republice o 2.600 obyvatel. Hlavním důvodem pro tento nárůst je to, že počet nově narozených byl vyšší než počet zemřelých (celkem se narodilo o 1839 více dětí, než kolik lidí zemřelo), dále se na růstu počtu obyvatel podílí i nárůst počtu cizinců, celkový nárůst cizinců v ČR tak byl za první. Praha - Ačkoliv se v Česku rodí čím dál tím méně dětí, počet obyvatel se zvýšil, a to díky přílivu cizinců, uvedl v úterý Český statistický úřad. V prvním čtvrtletí letošního roku se narodilo 26,1 tisíce dětí, je jich o 700 méně než vloni ve stejném období. Počet obyvatel ČR je nyní 10,5 milionu

Politické změny v roce 1989 se odrazily i na touze žen založit brzy rodinu. Nejzřetelnější charakteristikou tohoto období bylo výrazné snížení počtu narozených dětí. Od roku 1994 byl počet narozených převýšen počtem zemřelých, popsal Český statistický úřad Počet mimomanželsky narozených dětí v posledních letech sice vzrůstá, ale stále se udržuje na poměrně nízké úrovni. Zatímco počet dětí narozených v manželství se v letech 1990-1997 snížil o 38 %, počet dětí narozených mimo manželství se zvýšil o 44 %

Počet narozených jedináčků, dvojčat, trojčat a čtyřčat v ČR

Pohyb obyvatelstva v České republice - rok 2019

Míra plodnosti podle věku (f x) se používá při analýze změn plodnosti v závislosti na věku matek.Ukazatel udává počet živě narozených dětí na tisíc matek ve věku x. = ⋅, kde je počet živě narozených dětí matkám ve věku ,; je střední stav obyvatelstva žen ve věku .; Úhrnná plodnost. Úhrnná plodnost (úp) představuje jeden z hlavních ukazatelů plodnosti. Meziročně méně dětí porodily ženy všech rodinných stavů. Počet dětí narozených mimo manželství byl ve srovnání s loňským prvním až třetím čtvrtletím o tři procenta nižší, počet dětí narozených v manželství o dvě procenta nižší. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 48,2 % V průběhu roku 2007 se v České republice živě narodilo 114,6 tisíce dětí, což bylo o 8,8 tisíce více než v roce předchozím a nejvíce od roku 1995, kdy počet živě narozených poprvé klesl pod sto tisíc Graf zobrazuje počet narozených lidí (žijících) se jménem Kadim vzhledem k celkovému počtu lidí narozených v daném roce v celé ČR

Národní registr vrozených vad je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Vrozené vady, provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1965. V NRVV jsou evidovány všechny vrozené vady zjištěné u dětí do 15ti let a vady plodu zjištěné v průběhu těhotenství a dále u mrtvě narozených dětí Počet živě narozených dětí se podle předběžných údajů meziročně zvýšil o 3 100 na 109 900. Jde o nejvyšší počet za poslední čtyři roky. To se projevilo i v úrovni plodnosti, která byla podle předběžných výsledků 1,53 dítěte na jednu ženu, zatímco v roce 2013 byla 1,46, doplnili statistici V ČR počty nemocných každoročně dosahují statísíců, počty zemřelých v souvislosti s chřipkou zhruba 1 500 osob. Počty nemocných s chřipkou Každý rok celosvětově onemocní chřipkou okolo 5 - 10 % dospělých a 20 - 30 % dětí Počet obyvatel České republiky se v loňském roce vrátil k růstu. Na konci roku zde žilo o zhruba 25 900 lidí víc než o rok dřív. Jde o největší přírůstek od roku 2010. Vzrostl jednak počet nově narozených oproti množství úmrtí a jednak přírůstek obyvatel významně podpořili přistěhovalci. Informoval o tom Český statistický úřad Počet stoletých lidí v posledních letech klesá. Velmi vysokého věku se totiž dožívají slabé ročníky, které přišly na svět za první světové války. Tehdy narozených dětí výrazně ubylo

Co naopak narůstá, je počet dětí, jejichž rodiče nejsou manželé. Takových dětí bylo v roce 2011 už 41,8%. Počet sňatků klesl na minimum. Plus to ale má v tom, že klesl i počet rozvodů. Za loňský rok se rozvedlo 28,1 tisíce párů, což není ani polovina uzavřených manželství V roce 2016 se narodilo 112 663 živě narozených dětí, mrtvě se narodilo 420 dětí. Mrtvorozenost se od roku 2007 zvýšila z 2,7 na 3,7 mrtvě narozených dětí na tisíc narozených dětí. Zemřelo celkem 107 750 lidí, tj. o téměř pět tisíc méně než se narodilo dětí mace, které o vrozených vadách ÚZIS ČR poskytuje, došlo v roce 2004 ke změně zpracování publikovaných dat o vrozených vadách. V této pozměněné řadě jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném kalendářním roce, které byly zjištěny do 1 roku jejich věku Celkový počet živě narozených dětí je tedy dělen počtem žen ve věku 15 - 49 let. Míra plodnosti podle věku (také specifická plodnost) Počet dětí živě narozených ženám v určitém věku, připadající na 1000 žen v tomto věku. Jde o důležitý a často publikovaný ukazatel i při mezinárodních porovnáních V roce 2018 obyvatel1) ČR přibylo přirozenou měnou (počet živě narozených dětí byl o 1,1 tisíce vyšší než počet zemřelých) i zahraničním stěhováním (saldo 38,6 tisíce). Počet obyvatel České republiky se tak zvýšil celkem o 39,7 tisíce a na konci roku 2018 činil podle bilance ČSÚ celkem 10 649,8 tisíce Řadu let.

Každý rok se předčasně narodí téměř deset tisíc dětí

Počet narozených rostl, a to už třetí rok v řadě. Celkem se živě narodilo 112,7 tisíce dětí, nejvíce za posledních šest let, uvádí Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Mimo manželství přišlo na svět 48,6 % dětí. Zemřelo 107,8 tisíce obyvatel, o 3,4 tisíce méně než v roce 2015 Počet nádorů každoročně narůstá, avšak mortalita je celkově stabilizovaná a u řady diagnóz začala klesat. S určitou nadsázkou lze říci, že tak či onak se s nádorovým onemocněním v průběhu svého života setkáme všichni bez výjimky. Nikdo z nás si nemůže o sobě dovolit říct, že se ho onkologické onemocnění netýká, nemocného.. Graf zobrazuje počet narozených lidí (žijících) se jménem Adrian vzhledem k celkovému počtu lidí narozených v daném roce v celé ČR. Sdílet graf Obrázek se připravuje ke sdíleni

Teprve v roce 2004 plodnost opět překročila hodnotu 1,2 dítěte na jednu ženu a počet dětí narozených v ČR v jednom roce stoupl nad 100 tisíc. K tomuto zvýšení porodnosti a plodnosti vedl fakt, že děti začala mít početná generace narozená v 70. letech V ČR byl poprvé v roce 2007 počet seniorů, tj. osob starších 65 let, vyšší než počet dětí ve věku do 14 let. Za posledních 10 let se v naší republice snížil počet dětí o více než 130 tisíc, naopak se zvýšil počet seniorů o více než 200 tisíc

„Husákovy versus „Havlovy děti Statistika&M

 1. V Praze v loňském roce přibylo obyvatel, jejich počet se proti roku 2011 zvýšil o 5116 na 1,246.780 lidí. Počet narozených převýšil počet zemřelých o 1765. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Praha po Středočeském kraji zůstává druhým nejlidnatějším krajem v ČR
 2. isterstva školství loni v ČR 341 a chodilo do nich 4377 dětí. Základních škol je zhruba 4200
 3. narozených) se snížila v ČR na 1,6 promile, a v kraji také klesla na 1,2. Počet mrtvě narozených na 1 000 narozených celkem se v kraji značně snížil až na 2,8, absolutně 33 dětí. V roce 2012 zemřelo v ČR celkem 108 189 osob (v tom 54 550 mužů a 53 639 žen), což znamená nárůst o 1 341 zemřelých osob proti roku 2011

Obyvatelstvo Česka - Wikipedi

Počet zemřelých v roce 2019 - Skrytá pravd

Světový den předčasně narozených dětí v ČR. Odborné i laické poradenství poskytuje rodinám předčasně narozených dětí v Česku rodičovská organizace Nedoklubko. Ta je i organizátorem aktivit ke Světovému dni předčasně narozených dětí, který si celý svět připomíná 17. listopadu Celkový počet potratů v ČR v roce 2017 / zdroj ÚZIS ČR Celkový počet potratů s datem roku 2017 byl podle předběžných výsledků statistického zpracování 35,0 tisíce, téměř o tisíc nižší než v roce 2016. Umělých ukončení těhotenství bylo 19,4 tisíce a tvořily tak 55 % z celkového počtu potratů. Počet potratů. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 48,4 procenta, když nevdané ženy porodily 12,8 tis. dětí (meziročně o 0,8 tis. méně). Počet zemřelých dosáhl necelých 30 tis. a byl tak o dva tisíce nižší než o rok dříve. »Nejvíce žen mělo v době úmrtí 88 let, u mužů to bylo 72 let

Počet obyvatel ČR se snížil, lidé více umírali – Novinky

Porodnost v ČR Pedia

Nemanželských dětí přišlo na svět proti stejnému loňskému období o tři procenta méně a dětí narozených v manželství bylo o dvě procenta méně. Během prvních tří čtvrtletí letošního roku vzrostl počet obyvatel ČR o 31,4 tisíce na 10,68 milionu. Většinu přírůstku zajistila zahraniční migrace celkový počet živě narozených dětí v daném časovém intervalu. • Ponovorozenecká úmrtnost (post neonatal mortality) udává, kolik zemřelých dětí ve věku 28 až 364 dnů (od 29 dnů do 1 roku) připadá na celkový počet živě narozených dětí v daném časovém intervalu

Porodnost v ČR: Statistika (Natalita) - Rodicka

Počty kojených dětí v posledních letech se v ČR nemění, klesá však počet výlučně kojených dětí při propuštění z porodnice. Z dětí narozených v roce 2015 95,1% zahájilo kojení, v 6 měsících je však kojeno 36,9%, výlučně 13,6%, ve 12 měsících 15% dětí. Počet zastřelených v čr. Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu. autor: MUDr.Jiří Štefánek kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz zdroje: základní zdroje textů Záhadný kámen v lese s letopočtem 1721 - zastřelený důstojník, nebo smrt bílého jelena Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí seDejte redakci i ostatním čtenářům vědět. Počet obyvatel ČR se v letošním prvním pololetí zvýšil o 5200 na 10 699 milionu lidí, proti předchozím rokům tak bylo tempo růstu výrazně nižší. Uvedl to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). Na přírůstku se kladně podepsala migrace, v meziročním srovnání byl ale přírůstek stěhováním o více než polovinu nižší Česku hrozí, že začne v příštích letech pomalu vymírat. Ubývá totiž narozených dětí. Loni přišlo na svět o 8500 chlapců a děvčat méně než v roce 2010, bylo jich 108 Počet dětí zemřelých do 28. dne po porodu s vrozenou vývojovou vadou (VVV) nebo bez VVV. Počet narozených dětí a novorozenecká mortalita s VVV v ČR v letech 1999 - 2018 Novorozenecká úmrtnost NNPH bez VVV v jednotlivých hmotnostních kategoriích 1999 - 201

Jméno Denisa Claudie - Babyweb

V roce 2018 bylo v katolické církvi v České republice pokřtěno téměř 21.000 osob, což je téměř o 300 lidí víc než v roce předchozím. 77 % ze všech pokřtěných jsou děti ve věku do 1 roku. Počet pokřtěných novorozenců je dlouhodobě stabilní, překvapivě však roste počet dětí pokřtěných ve věku 7-14 let. V roce 2018 byl jejich počet (757) nejvyšší od. Z těchto důvodů můžeme zatím počet dětí narozených v ČR plánovaně mimo ZZ pouze nepřímo inferovat. Patrně na základě výše uvedeného článku publikoval ÚZIS v červnu 2011 publikaci Narození mimo zdravotnická zařízení (přiložena), analyzující 419 porodů mimo ZZ (dle klasifikac Počet narozených dětí V roce 2013 došlo k poklesu počtu narozených dětí na 107 117, oproti roku 2008, kdy počet dosáhl vrcholu 119 842 narozených. Chlapců se narodilo 54 702, dívek 52 049. Zajímavé údaje o statistice porodnosti v ČR

Počet narozených dětí klesal, od roku 1993 byl jejich počet nižší než počet zemřelých. V letech 2006 až 2012 však byl populační vývoj ve znamení početní převahy živě narozených nad zemřelými. V roce 2019 se v České republice živě narodilo 112,2 tis. dětí, počet zemřelých činil 112,4 tis. Celkový počet. Celkově v ten den dosáhl počet nakažených v ČR 7 504, z toho 227 lidí nemoci covid-19 podleholo a 2 948 se z ní vyléčilo. Nový rekord v počtu současně nakažených. 21. července Česká republika pokořila nový rekord. Počet nemocných, kteří se v jednu chvíli léči s nemocí covid-19 poprvé překonal 5000 V Evropě nám u dětí mladších tří let umístěných v kojeneckých ústavech patří dokonce smutný primát. Ke konci roku 2007 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, ve kterých bylo umístěno 1 407 dětí V ČR již existuje řada pracovišť, která se věnují péči o děti s PAS (porucha autistického spektra). Podle výsledků nejrozsáhlejší britské studie z roku 2012, jíž se zúčastnilo na 1 400 dětí s autismem a stejný počet dospělých postižených tímto onemocněním se 78 % dotázaných domnívá, že společnost.

V průběhu roku 2005 se v ČR živě narodilo 102 200 dětí, což bylo o 4 500 více než v roce předchozím a nejvíce od roku 1995 (včetně), kdy počet živě narozených poprvé klesl pod sto tisíc. Avšak i přes zvýšený počet narozených dětí zůstává úroveň plodnosti v České republice velmi nízká: méně než 1,3 dítěte V ročníku 2015/2016 to bylo o téměř 1200 dětí méně. Mírně naopak vzrostl počet dětí, které musejí opakovat první ročník. Těch je v roce 2016 o 238 více, než před deseti lety, což ale můžeme dávat za vinu nikoli hloupnutí, ale jednoduše nástupu populačně silnějších ročníků

V ČR Není neznámým faktem, že míra porodnosti v České republice dlouhodobě klesá. Na počátku 90. let byl počet narozených dětí vyšší než 120 tisíc. V roce 2012 se živě narodilo 108,6 tisíce dětí. Klesající trend byl přerušen v polovině první dekády nového století, kdy počet narozených dětí zejména oprot Počet narozených dětí z gravidit po asistované reprodukci, ČR 2013 - 2015 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000-34 35-39 40+ 2013 2014 2015 počet. Počet gravidit po asistované reprodukci a počet narozených dětí, ČR 2007 - 2015 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 400 Poslední aktualizace: 15.11.2018 10 států s nejvyšší porodností na světě (v roce 2007, v ‰ - počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel V populačním vývoji v České republice v roce 1994 byly nejdůležitějšími tyto procesy: • Počet živě narozených dětí byl nižší než počet zemřelých osob. Poprvé od roku 1918 byl ukazatel přirozeného přírůstku negativní. • Pokračovalo snižování porodnosti. Absolutní počet živě narozených dětí

Počet obyvatel ČR v pololetí stoupl na 10,564Jméno Anna Geraldine - BabywebProjekce obyvatelstva v Plzeňském kraji do roku 2050 | ČSÚ

Statistické údaje o vývoji regionálního školství v časové řadě - údaje za mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy. Součástí jsou i údaje o školských zařízeních, výuce cizích jazyků a o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tak zaznamenáváme opět pokles. Počet živě narozených (13 238 dětí) v kraji byl o 164 dětí menší než v roce 2008. Na 1 000 obyvatel připadalo 10,6živěnarozenýchdětí(ČR11,3). V roce 200 zemřelo v kraji o 271 osob více než v předešlém roce, celkem 13 245 obyvatel. Hrubá míra úmrtnosti činila 10,6 na 1 000 obyvatel. Ve FN Brno je ale od roku 2015 největší počet případů mrtvě narozených dětí. V loňském roce dosáhla počtu 46, dalších 13 dětí zemřelo do sedmi dnů po porodu. Podle lékařů je ale takzvaná mrtvorozenost jev, který současnými lékařskými metodami nelze odvrátit

 • Stipendium zcu fst.
 • Premenstruační dysforická porucha.
 • Svatební kaple las vegas.
 • Pod e cigarety.
 • Konstantinovy lázně.
 • Komiksový výběr spider man.
 • Porod psa.
 • Lego soutěž 2019.
 • Plachetnice chorvatsko.
 • Podmínky hypotéky od října 2018.
 • Toyota rav 4 zkušenosti.
 • Mia wasikowska csfd.
 • Projektory heuréka.
 • Hledej ceny.
 • Padlý anděl obrázek.
 • Účinnost převodovek.
 • Dřezová baterie vysoká.
 • Ano nymburk.
 • Menithings youtube.
 • Kde se natáčel hotel modrá hvězda.
 • Skok do tmy drink.
 • Eurogamer czt.
 • Freecell solitaire.
 • Barevné značení vrtáků.
 • Finanční pomoc dětem.
 • Nokia 7 cena.
 • Zahradní altán baumax.
 • Mblue recenze.
 • Pleny lupilu velikosti.
 • Příměstský tábor vysočany.
 • Statistika prodeje aut 2018.
 • Hidden sales aliexpress.
 • Navrhování školských staveb.
 • Konec oddílů word.
 • Prodej trakční baterie.
 • Detske saty.
 • Doxybene 100 mg cena.
 • Anglický buldok barvy.
 • Motor emak.
 • Lavova lampa pokus.
 • Sleeve resekce žaludku cena.