Home

Als akreditovaná laboratoř

Laboratoře ALS Czech Republi

ALS Czech Republic. Provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC17025:2018. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiologických, mikrobiologických a fyzikálních měření ALS Czech Republic, s.r.o. - Akreditovaná laboratoř s nabídkou analýz pokrývajících převážně oblast životního prostředí, potravin, farmak a olejů

ALS Czech Republic, s

ALS Czech Republic, s.r.o. (pobočka České Budějovice) - Jsme moderní akreditovaná laboratoř poskytující služby v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření. Zárove Společnost ALS otevřela v pražské Harfě novou farmaceutickou laboratoř. Ta je množstvím služeb a kapacit jednou z největších komerčních laboratoří ve střední a východní Evropě. Do nové laboratoře investovala společnost přes deset milionů korun Přehled laboratoří provádějících zkoušky, které jsou užívány v souvislosti s výstavbou,. opravami a údržbou pozemních komunikací . Laboratoře akreditované . Laboratoře s odbornou způsobilost MVDr. Šotola s.r.o. - laboratoř na vyšetřování potravin. Popis. Vítejte na stránkách společnosti MVDr. Šotola s.r.o., která je

V Praze otevřela nová špičková farmaceutická laboratoř

Přehled akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky

Jsme akreditovaná laboratoř v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Přesněji tedy zkušební laboratoř č. 1271 akreditovaná dle EN ISO/IEC 17025. Fungujeme již 40 let jako součást české akciové společnosti GEOtest, a.s.. Nacházíme se v Brně-Slatině 800m od exitu 201 z dálnice D1 Akreditovaná laboratoř. Destruktivní a nedestruktivní materiálové testy jsou prováděny v laboratoři s akreditací dle ISO/IEC 17025. Seznam testů zahrnuje mimo jiné: Tvrdost a mikrotvrdost Spektrální analýza Technická čistota dle ISO 16232 / VDA 19 a jiných specifikací. ALS Czech Republic, s.r.o. Lobezská 2567/15, 326 00 Plzeň, Východní Předměstí. Provozujeme moderní akreditované laboratoře. Analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmak a olejů. poptat službu (většinou odpovídáme obratem, maximálně do 24 hodin

Partnerem testování byla akreditovaná laboratoř ALS Food&Pharmaceutical. Pouze polovina z dvaceti vzorků splnila kritéria pro obsah soli v masných výrobcích nastavená mezinárodním vědeckým výborem Choices Programme a tím i Vím, co jím Akreditovaná kalibrační laboratoř nabízí: kalibraci měřidel v oboru délka a úhel, uměřidel provedeme seřízení, nastavení, drobné opravy, označení měřidla evidenčním číslem a kalibrační značkou. Kalibrace provádíme v termínu 1 - 7 dnů, dle počtu a složitosti měřidel Akreditovaná laboratoř. Historie společnosti 2009. Naše laboratoř byla založena k 1. 3. 2009. 2010. Od května 2010 pracuje laboratoř ve shodě s normou ČSN EN ISO/IEC 17025 posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Protokol o zkoušce na zakázku specificky upraveného vzorku KS ARGENA (nezávislá akreditovaná laboratoř ALS Praha) Test rozsahu a citlivosti výrobního procesu řídící jednotky (generátor koloidních nanočástic) Polarografický test příměsí a přítomnosti jiných kovů (metodou FSDPP AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ. Součástí Vývojového centra Kladno je i zkušební laboratoř, která získala v lednu 2017 Osvědčení o akreditaci. Hlavní činností laboratoře je: zkoušení kameniva, asfaltového pojiva a asfaltových směsí; počáteční zkoušky typu asfaltových směsí (ITT) Laboratoř MORAVA s.r.o. je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA. Mezi služby které naše laboř poskytuje patří chemické a mikrobiologické rozbory vod, lékárenských vod, vodných výluhů odpadů, odpadů, půd, kompostů, substrátů, rostlinných produktů, potravin, krmiv, pevných matric a izolačních kapalin, pískovišť. ALS Czech Republic působí jako centrální laboratoř v regionu střední a východní Evropy. V září 2017 bude otevřena nová analytická laboratoř společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. V laboratorním komplexu o rozloze 380 m2 v průmyslovém parku Harfa v Praze - Libni budou prováděny chemické a fyzikální zkoušky léčiv a dalších farmaceutických materiálů

Z výsledku testu, který jsme provedli k příležitosti kampaně Solte méně!, vyplynulo, že téměř polovina z nich obsahovala více soli, než je doporučováno: Pouze 11 z 20 vzorků splnilo kritéria pro obsah soli doporučené Světovou zdravotnickou organizací WHO a Vím, co jím a piju.Navíc jen 9 z 20 vzorků splnilo všechna nutriční kritéria programu Vím, co jím a. ALS Czech Republic, s.r.o. ČIA akreditovaná laboratoř molekulární genetiky a cytogenetiky č. 1097. Brno - Královo Pole, Palackého třída 1946/1. ENJOY, spol. s r.o. www.enjoy.cz +420 541 142 007. Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie Laboratoř. Vědci a umělci v netradičním týdeníku vědeckých novinek. Délka pořadu: 25 minut. Více o pořadu. Čas vysílání. Partnerem testování byla akreditovaná laboratoř ALS Food&Pharmaceutical. Maximální pozornost byla věnována nezávislosti hodnocení: Tu zajišťuje anonymita testovaného vzorku. Každý je označen štítkem s číslem vygenerovaným systémem a pod ním dále zpracováván ve všech sekcích laboratoře, vysvětluje postup.

MVDr. Šotola s.r.o

' Standardní QC dle ALS ČR interrích postupŮ Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesrrí protokol reprodukovat jinak, než celý. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorkŮ, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná Vzorkoval : ALS Plzeň Úroveň řízení : kvality Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu

Akreditovaná laboratoř: - hluk v pracovním a mimopracovním prostředí - pevný aerosol (prašnost) a chemické látky v pracovním prostředí... Hodonín - Česká republika Tel. čísl Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Za správnost odpovídá Jméno oprávněné osoby Pozice Zdeněk Jirák Environmental Business Unit Manager Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká. Jednu zkoušku bezlepkového vzorku provedla akreditovaná laboratoř firmy ALS s.r.o. (www.alsglobal.cz) (protokol č. FP1700924). Druhou analýzu prováděl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (protokol č. 1886/17) Chemická a mikrobiologická laboratoř v Písku zajišťuje chemické a mikrobiologické analýzy vzorků pro potravinářství, zpracovatelský průmysl, výrobu kosmetických produktů, atd. Chemická a mikrobiologická laboratoř. Akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1142 ; www.pompo.cz. Hodnocení

Spolupracujeme. Spolupracujeme s řadou předních odborníků a specializovaných environmentálních firem a institucí, například: ALS Laboratory Group, s.r.o. (Praha) - analytické centrum, akreditovaná laboratoř Gematest, s.r.o. (Praha) - laboratoř pro geotechniku a ekologii Chromservis, s.r.o. (Praha) - analytické přístroje a příslušenství, detekce a analýza plynů. Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř Jméno oprávněné osoby Pozice Zdeněk Jirák Environmental Business Unit Manager ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika www.alsglobal.cz akreditovaná ČIA Datum vystavení : 30.5.2014 Stránka Zakázka Zákazník : 2z2 : PR1427114 : TEFCO CZ. Vzorky, které byly během posledního kontrolního dne odebrány, bude zpracovávat akreditovaná laboratoř ALS Czech Republic. Odborný posudek bude k dispozici nejpozději koncem listopadu, kdy se ukáže, zda budou nebo nebudou nutné další sanační kroky

Laboratoře, specializovaná zařízení - Pardubický kraj

Laboratoře, specializovaná zařízení - ZlatéStránky

 1. technickým Praha (ČVUT), TPA ČR, s.r.o. a ALS Czech Republic s.r.o. byl dne 12. 11. 2019 uspořádán jehož součástí je akreditovaná zkušební laboratoř a zkušební polygon navážky pro extrakci 5 g, laboratoř 1 použila 20 - 25 g, laboratoř 6 10 g. Pouze laboratoř
 2. Nechali jsme otestovat 20 náhodně vybraných šunek. Jednalo se o šunky balené i nebalené, vepřové, krůtí i kuřecí. Partnerem testování byla akreditovaná laboratoř ALS Food&Pharmaceutical
 3. Vzorky, které byly během posledního kontrolního dne odebrány, bude zpracovávat akreditovaná laboratoř ALS Czech Republic. Odborný posudek bude k dispozici nejpozději koncem listopadu, kdy se ukáže, zda budou nebo nebudou nutné další sanační kroky. 1. listopadu 201
 4. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Vzorkoval: Ing. Nadrchal Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika www.alsglobal.cz. Datum vystavení : 18.9.201
 5. zkušební analytická laboratoř č. 1066 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ VODY Označení vzorku: NĚM-13 Zakázka č.: Číslo vzorku: 822/18 50676 Metoda odběru SOP1V (ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 19458

Naše akreditovaná laboratoř z Prahy 9 provádí měření transformátorů VN, izolačních olejů a transformátorových olejů dle ČSN EN 60422. Zjištěné výsledky slouží Adresa: Novosibřinská 735, 190 16, Praha 9 Újezd Nad Les Laboratoř Chrudim, zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná ČIA PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 9798/13 537 01 Chrudim, Píšťovy 820 List: 2 / 3 Ukazatel Identifikace metody SOP Norma Sodík, draslík metodou plamenové emise SOP - 48 ČSN ISO 9964-3, ČSN 75 7358 TOC/DOC ve vodách SOP - 79 CSN EN 148 Protokol o zkoušce Zakázka : PR1716983 Datum vystavení : 26.5.2017 Zákazník : Frýdlantská vodárenská společnost, Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. a.s. Kontakt: Alena Najvrtová Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká republika Zahradní 768 464 01 Frýdlant Česká republika E-mail : najvrtova@fvs.cz E-mail: customer.

ALS Czech Republic, s.r.o. moderní analytická laboratoř akreditovaná dle ČIA (ČSN EN ISO/IEC 17025) - chemické, fyzikální, radiochemické, mikrobiologické a toxikologické analýzy v oblasti životního prostředí, potravin, krmiv, olejů, maziv, paliv, farmacie a dalších průmyslových odvětv Voda z doby ledové 15000 let. Místo pramene: lokalita Česká Lípa; zdroj FROMIN. Analýza ze dne 6.1.2011, č. PR1049756, ALS Czech Republic, s.r.o., laboratoř. Akreditovaná laboratoř. Měření, monitoring, snižování hluku: návrhy, posudky, studie, realizace - venkovní i pracovní prostředí. Specializované pracoviště hlukového mapování a GIS. Dodávky zvukoměrné techniky NORSONIC a hlukového software CADNA BIOANAL YTIKA CZ, s.r.o., zkušební laboratoř Č. 1012, akreditovaná élA PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 2417/12 53701 Chrudim, Píšťovy 820 List: 2/3 Výsledek rozboru Ukazatel Jednotka Hodnota Zkušeb. metoda Nejist. Limit. hodno Typ lim. Vyhov Počtv kolonií Dři 22°C KTJ/ml 3 CSN EN 6222 max.200 MH ano Enterokokv KTJ/100 ml O CSN EN ISO.

Laboratoře Moravskoslezský kraj • Firmy

 1. BIOANAL YTIKA CZ, s.r.o. L1012 Zkušební laboratoř BIOANAL YTIKA CZ,s.r.o., Píšťovy 820, 53701 Chrudim, akreditovaná ČIA, č.1012 Výtisk e.1 List: 2I 3 Ukazatel A/N Identifikace metodv FRA SOP Norma Zákal turbidimetrickv A SOP-09 Metodika firrnv HACH Živé oraanismv N ČSN 757712 ČSN 75771
 2. Jednalo se o šunky balené i nebalené, vepřové, krůtí i kuřecí.Partnerem testování byla akreditovaná laboratoř ALS Food&Pharmaceutical. Pouze polovina z 20 testovaných vzorků splnila kritéria pro obsah soli v masných výrobcích nastavená mezinárodním vědeckým výborem Choices Programme a tím i Vím, co jím
 3. Chemie - Plzeň - město. Chemický průmysl se zabývá výrobou chemických produktů potřebných pro další průmyslové obory - potravinářský, elektrochemický, automobilový, sklářský, strojírenský, průmysl plastů nebo stavebních materiálů

Dětská laboratoř Alza

Vzorkoval : ALS Brno Úroveň řízení : kvality Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu Laboratoř ALS Food&Pharmaceutical je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, držitelem certifikátu správné výrobní praxe vydaného SÚKL pro zkoušení léčiv a držitelem povolení ÚSKVBL pro zkoušení veterinárních léčiv. Státní veterinární ústav Praha (SVÚ - ALS Czech Republic, s.r.o. (přidružený příjemce) - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (přidružený příjemce) Rozpočet projektu: 600,015 € 3 Profil společnosti Profil společnosti Jugoslávská 11 moderní analytická laboratoř akreditovaná dle ČIA PardubiceČSN EN ISO/IEC 17025 - laboratoř Prah Vzorkoval : ALS Praha Úroveň řízení : kvality Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu

Jednu zkoušku bezlepkového vzorku provedla akreditovaná laboratoř firmy ALS s.r.o. (www.alsglobal.cz) (protokol č. FP1700924). FP1700924). Druhou analýzu prováděl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (protokol č. 1886/17) Vzorkoval : ALS Česká Lípa Úroveň řízení : kvality Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu Protokol o zkoušce Zakázka : PR1983888 Datum vystavení : 20.8.2019 Zákazník : Obec Proseč pod Ještědem Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Tomáš Schwarz Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Proseč pod Ještědem 89 463 43 Český Dub E-mail : uradpj@atlas.cz E-mail: customer.support@alsglobal.co Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Jméno oprávněné osoby Pozice Zdeněk Jirák Environmental Business Unit Manager ALS Czech Republic, s.r.o Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA Údaje o vzorcích Počet přijatých vzorků: 4 Datum přijetí vzorků Počet analyzovaných vzorků: 4 8.6.2011 Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodu určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků a jsou uvedeny v závorkách

Akreditovaná laboratoř v Brně, Ostravě, Praze a Českých

 1. Akreditovaná kalibrační laboratoř, prodej monitorovacího systému MS Falcon (monitorování teploty, vlhkosti, hladiny a dalších Skuteč - Česká republika Tel. čísl
 2. Akreditovaná specializovaná laboratoř ALS Czech Republic, nám provedla kompletní rozbor obsahu bílkovin. Výsledky každé odpovídali ještě vyšším hodnotám, než je uvedeno na etiketách. Níže Vám zobrazíme celý protokol o zkoušce
 3. Laboratorní rozbory pro nás zabezpečuje akreditovaná laboratoř ALS Laboratory Group - pobočka Praha, jedna z největších mezinárodních společností poskytující služby v oblasti testování a Státní veterinární ústav Jihlava. Jsme odbornými partnery Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Akreditovaná laboratoř QS Quality Solution s

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná Protokol o zkoušce Zakázka : PR1954011 Datum vystavení : 7.6.2019 Zákazník : Obec Proseč pod Ještědem Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Tomáš Schwarz Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Proseč pod Ještědem 89 463 43 Český Dub E-mail : uradpj@atlas.cz E-mail: customer.support@alsglobal.co

zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č: 1324 podle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018 ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha, IČO 27407551; při následujících stanoveních: TK ( Hg, Mo, Sn), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorovan Testy prováděla tatáž akreditovaná státní laboratoř, která minulý týden v jiném vzorku masa ze stejné šarže salmonelu objevila. Původní testy nijak nezpochybňujeme, řekl ČTK Hanzelka z Agrofertu. Veterináři postupovali podle něj podle legislativy Protokol o zkoušce Zakázka : PR20A4937 Datum vystavení : 29.10.2020 Zákazník : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Provozovna Dubá Nedamovská 251 471 41 Dubá Česká republik Testy prováděla tatáž akreditovaná státní laboratoř, která minulý týden v jiném vzorku masa ze stejné šarže salmonelu objevila. Původní testy nijak nezpochybňujeme, řekl Hanzelka z Agrofertu. Veterináři postupovali podle něj dle legislativy. Celá zásilka přišla jako jedna šarže a dle platné legislativy musela být.

Rozbor vody Plzeň - laboratoře pro rozbory vody v Plzn

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán Akreditēta Testēšanas Laboratorija, Pilnvarota institūcija, Akreditēta Sertifikācijas institūcija Pražská 16, 102 21 Prāga 10, Čehijas Republika EC - ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS 1390 - CPD - 0342/12/ Firma: Místo: Alpha medical, s.r.o. Bratislava: ALS Czech republic, s.r.o. Praha: Apronex s.r.o. Vestec: Biomedica: Hořátev: BIOPHARM, Výzkumný ústav. The LS-800 is OPTOKON test equipment designed for thorough fiber line diagnostics. The light source is available in various wavelengths. The model with one or two outputs with two light sources on each port provides a maximum of 4 wavelengths in one device Protokol o zkoušce Zakázka : PR20B2811 Datum vystavení : 20.11.2020 Zákazník : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Provozovna Dubá Nedamovská 251 471 41 Dubá Česká republik Kategorie : Laboratoře, region: České Budějovice České Budějovice - vyberte okres . Jihočeský kraj. České Budějovice; Jindřichův Hrade

Protokol o zkoušce Zakázka : FP1703389 Datum vystavení : 16.6.2017 Zákazník : Čajová květina s.r.o. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Petr Patočka Kontakt : F&P Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká republika Dělostřelecká 653/3 160 00 Praha 6 - Střešovice Česk BIOANAL YTIKA CZ, s.r.o., Zkušební laboratoř Č. 1012, akreditovaná ČIA PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6598/13 537 01 Chrudim, Píšťovy 820 List: 2/2 Ukazatel Jednotka Hodnota Zkušeb. metoda Nejist. Limit. hodno Typlim. Vyhov Chlor aktivní maIl O1 03A 20 % Amonné iontv mail <O1 23 max. 05 MH ano Dusitany maIl <O1 24 max. 05 NMH ano Dusičnanv mail 21 4 26 15 % max.50 NMH ano.

Nejvíce soli měl obyčejný rohlík solený

Laboratoře Rožnov pod Radhoštěm • Firmy

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Protokol o odběru vzorku č. 335-336/ZAB/2017 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce. Oprava č. 1 - doplněno hodnocení pro vzorek PR1723796/001. Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.4.2016 COM(2016) 215 final. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı. analytická laboratoř akreditovaná ČIA č.141 Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Jméno oprávněné osoby Pozice Zdeněk Jirák Environmental Business Unit Manager ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika www.alsglobal.c A aby těch kontrol nebylo málo, sami necháváme pravidelně kontrolovat kvalitu Akinu MASÍČEK u ALS, což je certifikovaná česká akreditovaná zkušební laboratoř, která nám poskytuje konkrétní rozbor pamlsku. Díky tomu přesně víme, kolik je v pamlscích obsaženo bílkovin, sacharidů, tuků, popela a podobně

Protokol o zkoušce Zakázka : PR19A6926 Datum vystavení : 18.10.2019 Zákazník : Sellier & Bellot a.s. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Martina Krásová Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Lidická 667 258 01 Vlašim Česká republika E-mail : martina.krasova@sellier-bellot.cz E-mail: customer.support. False Protokol o zkoušce Zakázka : FP17P7338 Datum vystavení : 24.4.2017 Oprava: 1 Zákazník : VISION SWORD s.r.o. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Marek Klimeš Kontakt : F&P Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika Těšínská 1698 739 34 Šenov Česká republik Protokol o zkoušce Zakázka : PR1960710 Datum vystavení : 20.6.2019 Zákazník : Sellier & Bellot a.s. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Martina Krásová Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Lidická 667 258 01 Vlašim Česká republika E-mail : martina.krasova@sellier-bellot.cz E-mail: customer.support. Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. Informativní výpis. Královéhradecká provozní, a.s. V Mlejnku 625, 500 11 Hradec Králové Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č. 1454 akreditovaná ČIA Tel.: 495 272 241, fax: 495 406 108 Počet stran: 5 Strana: 1 Informativní . Víc

Rozsah služeb | ALS Czech Republic

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Protokol o odběru vzorku č. 576/ZAK/2018 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce. Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Jméno oprávněné osoby Pozic Kvalitu a výbornou chuť stočeného medu potvrdila akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského. O čistotě výrobního areálu a jeho okolí svědčí velký počet chráněných a ohrožených druhů živočichů, kteří jsou velmi citliví na kvalitu životního prostředí Protokol o zkoušce Zakázka : FP1917345 Datum vystavení : 13.8.2019 Zákazník : Kyosun s.r.o. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Petr Patočka Kontakt : F&P Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Trmická 836/1 190 00 Praha 9 Česká republika E-mail : info@matchatea.cz E-mail: czsupport.food@alsglobal.co Testy prováděla tatáž akreditovaná státní laboratoř, která minulý týden v jiném vzorku masa ze stejné šarže salmonelu objevila. Původní testy nijak nezpochybňujeme, řekl Hanzelka z Agrofertu. Veterináři postupovali podle něj podle legislativy. Celá zásilka přišla jako jedna šarže a dle platné legislativy.

Analytická váha z řady Kern ALS je určena pro vysoce přesné vážení s velkým rozlišením. Váha nabízí možnost justování pomocí externího závaží. Ochranný kryt vážící plochy eliminuje vliv pohybu okolního vzduchu. Váha nabízí pokročilé funkce počínaje počítáním kusů, ukládáním receptů do interní paměti, výstupem.

 • Böker magnum.
 • Drážka pro mb podložku.
 • Prodám zrcadlovku.
 • Vojenská přehlídka moskva 2019.
 • Vládní letadlo.
 • Yamaha xv 1700 prodej.
 • Knizky o zivote.
 • Departure flights from prague.
 • Kondiční plavecký trénink.
 • Siko koupelny as.
 • How to use winrar on mac.
 • Parfums ostrava.
 • Neurofibromatoza děti.
 • Ucvrkavani u deti.
 • Korekční tužka na alu kola.
 • Vědro 30l.
 • Novozélandský bílý králík prodej.
 • Tvoření pro nejmenší.
 • Heureka shadow of the tomb raider.
 • Máša a medvěd na rybách.
 • Wikimedia commons.
 • Základní škola přelouč masarykovo náměstí přelouč.
 • Největší kriminalita v čr.
 • Minigolf praha zapad.
 • Kniry reinkarnace.
 • Mcdonald filmy.
 • Sono jater.
 • Pc do 25 000.
 • Kavarna v dendrologicke zahrade.
 • Jiří kajínek brno.
 • Maslach burnout inventory test.
 • Jak budovat instagram.
 • Samsung gear 360 recenze.
 • Otto agentura.
 • Gta 5 auta.
 • Kovový zásobník na dřevo.
 • Vasky praha prodejna.
 • Traktor veteran prodej.
 • Skryté odkazy aliexpress.
 • Seznam hoaxů.
 • Fokker f27 600.