Home

Vylučovací soustava zvířat

Vylučovací soustava Chov zvířat

 1. Vylučovací, nebo také vyměšovací soustava představuje u ptáků v podstatě tři procesy odstraňování nepotřebných látek z těla. O prvním procesu defekace (kálení) jsme se již zmínili v předchozí části. Jedná se o pevné, nestravitelné výměšky (trus), které společně s hustou kašovitou močí vychází z kloaky
 2. Vylučovací soustava. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 15. Vylučovací soustava Stavba a funkce močového ústrojí Funkce: filtrace krve - vydatné prokrvení - 1700 l krve za den a vyloučení 1,5 l koncentrované tekutiny s odpadními látkami.
 3. 7 (7) Vylučovací soustava Základní činností vylučovací soustavy je vylučování škodlivých a přebytečných látek z organismu. Vylučování = filtrace krve, při které vylučovací orgány zbavují látek: toxických (jedy, léčiva apod.) odpadních (močovina, žlučová barviva) přebytečných (voda, soli
 4. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - FYLOGENEZE Subject: Biologie Author: Věra Pavlátová Keywords: VP Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a.
 5. Otázka: Vylučovací soustava a kůže Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova STAVBA A FUNKCE -exkrece=vylučování -při metabolismu bílkovin se uvolňuje amoniak NH3=jedovatá látka→tělo musí NH3 zneškodnit, v játrech se vytvoří močovina→z jater se dostává do krve→z krve ven z těla močí =odstraňuje z těla odpadní látky metabolismu - exkrety (hl.močovina.
 6. Vylučovací soustava. Ústrojí vylučovací tvoří ledviny, močovody, močový měchýř a močová trubice. Ledviny. Párový orgán fazolovitého tvaru umístěný podél páteře v zadní části dutiny břišní. Jsou uloženy ve vazivovém pouzdře a obaleny tukem. Na vnitřní straně orgánu je zářez, v němž do ledviny vstupují.
 7. Cílem prezentace je seznámit žáky se stavbou a funkcí orgánů vylučovací soustavy

Vylučovací soustava, BI - Biologie - - unium

 1. C, a
 2. dýchací soustava: nozdry; začátek dýchacích a trávicích cest oddělen tvrdým patrem × v hltanu se obě cesty kříží (při polykání záklopka uzavírá hrtanovou štěrbinu) vylučovací soustava: pravé ledviny (metanefros) - párový orgán ***Morfologické typy ledvin
 3. U hospodářských zvířat se rozeznávají tyto orgánové soustavy: Pohybová soustava (kosterní a svalová) Trávicí soustava Nervová soustava Systém smyslových orgánů Dýchací soustava Močopohlavní soustava (vylučovací a pohlavní soustava) Oběhová soustava (cévní a mízní) Endokrinní soustava.
 4. Vylučovací soustavy živočichů. Vylučovací soustava člověka - stavba a funkce ledviny, močové cesty, řízení vylučování, pitný režim, homeostáza, nemoci. Kůže - stavba, význam, smyslová tělíska, kožní deriváty, papilární linie, nemoci a úrazy. Vylučovací soustava. Slouží k odstraňování odpadních látek.
 5. Anatomie ptáků je vědní obor zabývající se stavbou ptačího těla.. Ptáci jsou specializovanou vývojovou větví plazů skupiny Archosauria, od kterých se odlišili schopností endotermní termoregulace (homoitermie) a vytvořením unikátního způsobu létání za pomoci zcela nové struktury - peří.Dalšími jejich progresivními znaky jsou přestavba přední končetiny v.
 6. Vylučovací soustava Vylučovací soustavu tvoří párové ledviy , které jsou protáhlého tvaru a mají 3-4 laloky. Močovody ústí přímo do kloaky. Močový měchýř všem ptákům chybí. Kolda J. (1936): Srovnávací anatomie zvířat domácích (I.,II.), nákladem vlastním, Brno.

Vylučovací soustava; Trávící soustava přežvýkavců Chov zvířat IV . Hormonální soustava, význam hormonů. Vylučovací soustava člověka. je soubor orgánů, které vylučují z těla odpadní látky prostřednictvím moči. Anatomie vylučovací soustavy. Vylučovací soustava člověka se skládá z těchto částí: • ledviny (renes, jednotné číslo ren) • močovody (ureteri, jednotné číslo ureter) • močový měchýř (vesica urinaria Kožní soustava a opeření ; Kosterní soustava; Svalová soustava; Trávicí soustava; Vylučovací soustava; Dýchací soustava; Oběhová soustava; Nervová a smyslová soustava; Endokrinní soustava. Chování a dorozumívání; Biorytmy a migrace; Legislativa nejen v chovu ptáků. Volně žijící ptáci; Ptáci v zajetí; Systematika.

Vylucovaci soustava zivocichu a cloveka. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál - trypanozoma spavičná 2) Mnohobuněční: - při rýhování se ukládají zárodečné listy ( ektoderm; mezoderm ). Hank a jeho kočička Cameo nám něco poví k chování zvířat a k tomu, jak můžeme zjišťovat, proč zvířata dělají to, co dělají. Vylučovací soustava. Opěrná soustava (kostra) Pohybová soustava (svaly) Imunitní systém. Endokrinní soustava. Pohlavní soustava Test - vylučovací soustava . Žáci prokazují své vědomosti z učiva vylučovací soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních třech snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních.

Vylučovací soustava a kůže - maturitní otázka z biologie

Vylučovací soustava - Home - Mladý zdravotní

 1. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA význam: odvádí z těla škodlivé látky (soli, močovina, odpadní látky) udržování stálého množství vody a solí v těle stavba: - ledviny a močové cesty - močové cesty tvoří: močovody močový měchýř močová trubice Kromě vylučovací soustavy se na hospodaření s vodou podílí také dýchací.
 2. Vylučovací soustava je protonefridiálního typu. U droběnšjích zástupců může zcela chybět. Cévní soustava není vyvinutá. Nervová soustava je gangliová - jejím ústředím je objícnový nervový prstenec, z něhož vybíhá 6 krátkých provazců do přídě a 6 dlouhých provazců do celého těla. Ze smyslů je vyvinutý.
 3. Všechny otázky (vypracované) co jsem našla a můžou se objevit v testech z vylučovací a pohlavní soustav
 4. Trávicí soustava je úpln Vylučovací soustavu larev a nejpůvodnějších zástupců tvoří ještě protonefridie, se nejblíže ve Středomoří vnikají při koupání nebo pití do přirozených tělních otvorů člověka a zvířat. Po vypití s vodou sají v dýchacích cestách a mohou způsobit zadušení

Vylučovací soustava Vylučovací soustava pro vylučovní kapalných odpadních látek se nazývá protonefridie. Je složena z plaménkových buněk a vývodných kanálků. Nejen že vylučují odpadní látky, ale i řídí obsah vody v těle. Nervová soustava Nervová soustava je provazcovitá Napadené rostliny se často lámou nebo poléhají, čímž dochází k výnosovým ztrátám na produktu. Chodby po žíru housenek jsou sekundárně napadány houbovými patogeny, které produkují pro zdraví člověka a hospodářských zvířat nebezpečné mykotoxiny, a tím zhoršují kvalitu sklizeného produktu Princip nerozlišitelnosti částic a Pauliho (vylučovací) princip. Při zkoumání systému více částic (např. elektrony v atomovém obalu, ) se v kvantové mechanice projeví dva nové fyzikální zákony, které nemají obdobu v makrosvětě: 1. princip nerozlišitelnosti částic. Částice téhož druhu jsou nerozlišitelné Vylučovací soustava. Slouží k vylučování odpadních látek vzniklých při látkové výměně v organismu. Skládá se z ledvin a z vývodných cest močových. Ledviny. jsou párový orgán, uložený v dutině břišní v bederní oblasti po obou stranách páteř h) vylučovací soustava - protonefridie se základní jednotkou plaménkovou buňkou. i) nervová soustava - provazcovitá s nadhltanovým gangliem (bez tělních uzlin) - kolem hltanu se tvoří prstenec → vycházející pruhy spojené . j) smysly

Vylučovací soustava - Digitální učební materiály RV

Vylučovací soustava umožňuje vyloučení škodlivých látek z těla prostřednictvím moči. Je důležité přijímat dostatečné množství tekutin, které napomáhá včasnému a dostatečnému vyloučení škodlivých látek z těla BI - Biologie - Vylučovací soustava člověka CJ - Český jazyk - Dramatické umění v životě člověka, vývoj a význam divadla BI - Biologie - Rozmnozovaci soustava clovek Evoluce orgánových soustav živočichů - vylučovací soustava Evoluční biologie - maturitní otázka z biologie Fázově kontrastní a fluorescenční mikroskop - otázka z biofyzik Vylučovací soustava: Na stranách žaludku vpředu těla leží párovitá antrální (vylučovací) žláza. Ta je tvořená váčkem a vývodním kanálkem, zakončeným močovým měchýřem. Nervová soustava: Centrální nervová soustava leží na ventrální (přední) straně tělní dutiny Schéma vylučovací soustavy člověka najde své uplatnění v ordinacích urologů a je vhodná také při studiu anatomie. Na plakátu je možné studovat jednotlivé orgány močové soustavy člověka (např. ledvinu, močový měchýř, močovou trubici) včetně jejich vnitřní stavby

Vylučovací systém - Biomach, výpisky z biologi

Test - vylučovací soustava . Žáci prokazují své vědomosti z učiva vylučovací soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních třech snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních. AVA35E - Praktická fyziologie zvířat-kůň - vylučovací soustava; AVA35E - Praktická fyziologie zvířat-kůň - rozmn.ptáků+nerv.soustava; AVA35E - Praktická fyziologie zvířat-kůň - pohl. soustava; AVA34E - Praktická anatomie koně - Kosterni_soustava_kone; AVA83E - Praktická anatomie zvířat - kozni soustava Trávicí soustava ústa s pilníkovitou chitinovou destičkou (radula), hltan, jícen, žaludek, střevo, slinivkojaretní žláza Dýchací soustava plicní vak (součást pláště) Vylučovací soustava ledvina Cévní soustava otevřená, srdce (1 komora a 1 předsíň), namodralá krev (měď) Nervová soustava uzlinová Pohlavní soustava

Savci (Mammalia) - Biomach, výpisky z biologi

Vylučovací soustavy živočichů a člověka - Maturita Formalit

Test Alf Trávicí soustava - prověrka! Udělej po důkladném zopakování,otázky jsou časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření musíš dokončit, nastaven do 31. 5. Nové učivo: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. Z prezentace Vylučovací soustava si udělej zápis do sešitu. Prostuduj si v učebnici str. 86 - 87 V I R Y. Nebuněčné organismy. Patří mezi mikroorganismy. Skupina genů zabalená v bílkovinném obalu. Mohou se rozmnožovat pouze v hostitelské buňce.. Viry se vyskytují ve všech organismech < Předchozí výpisek Zpět na výpis látek Následující výpisek > Vylučovací soustava Tkáňové hormony Biologie. Regulační soustavy. člověk má dvě Graafův folikul - produkují ženské pohlavní hormony - estrogeny - u zvířat v době říje, člověk- doba říje zanikla,protože s evyvíjel v Africe,. Genetika. Genetiku řadíme do biologických oborů. Studuje dvě základní vlastnosti živé hmoty, dědičnost a proměnlivost.Její základy položil v 19. století český vědec Johann Gregor Mendel.. Genetika je sice původem teoretickou vědou, ale již dnes má velmi mnoho možností praktického uplatnění. Mimo lékařství nachází genetika využití v zemědělství při. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Anatomie ptáků - Wikipedi

Přibližte žákům svět zvířat pomocí výukových videí a pracovních listů Vidět v přirozeném prostředí geparda, tučňáka či žraloka se asi podaří málokomu z nás. S Fredem se však můžete podívat přímo pod pokličku světa zvířat, kam vás nechá nahlédnout prostřednictvím krátkých videí Virtuální knihovna - portál pro učitele. Prázdniny skončily - průzkum ve třídě :) Průzkum známý z cizích jazyků v češtině funguje naprosto úžasně Kniha: Základy fyziologie hospodářských zvířat Autor: Jiří Cibulka ; kolektiv * Struktura a funkce živočišné buňky * Tělní tekutiny a krev * Cévní, dýchací a trávicí soustava * Přeměna látek a energie * Termoregulace * Vylučovací soustava * Fyziologie kůže * Pohlavní soustava * Laktace * Endokrinní systém.

Lidské tělo - Svalová soustava - Kupka Petr . Přehledné anatomické nákresy orgánových soustav člověka (soustava svalová, kosterní, kožní, trávicí, vylučovací, dýchací, rozmnožovací, smyslová, nervová, oběhová, hormonální). Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol POUŽITÁ LITERATURA Altmann, A. Lišková, E. (1979) Praktikum ze zoologie, 1st ed.; SPN: Praha. Bienertová Vašků, J. et al. Praktikum z patologické fyziologie. Vylučovací soustava feny Vylučovací soustavu psa tvoří párové ledviny , které se nacházejí u stropu břišní dutiny. Tvoří 0,6% hmotnosti psa, [ a jejich délka odpovídá 2,5 - 3,2 násobku délky bederního obratle zvířete, šířka pak 1,4 - 1,8 násobku bederního obratle

Svalova soustava | SlevisteBiologické základy chovu hospodářských zvířat - Marketa

Níže si můžeme ověřit, pro kolik zvířat je naše klec vhodná. S ohledem na velikost potkana by měl být nejkratší rozměr klece nejméně 30 - 40 cm, pro dva potkany je komfortní velikost přesně 60 x 40 x 50 cm. U dospělých samců kalkulujme raději s variantou 60l/zvíře, oproti drobnějším samicím, kde lze u větší klece zvolit 40l/zvíře * Struktura a funkce živočišné buňky * Tělní tekutiny a krev * Cévní, dýchací a trávicí soustava * Pŕeměna látek a energie * Termoregulace * Vylučovací soustava * Fyziologie kůže * Pohlavní soustava * Laktace * Endokrinní systém * Nervová soustava a stres * Smysly * Svalová soustava * Chování a životní pohoda zvírat * Fyziologie pátk Rozšíření zvířat. zoogeografické oblasti; PROSINEC. Domestikace. Etologie. Ekologie. Ochrana přírody. LEDEN. Buňky, tkáně, orgány. Stavba a funkce lidského těla. opěrná a pohybová soustava; ÚNOR. Stavba a funkce lidského těla. trávicí soustava; zdravý životní styl (vliv stravování na tok energie a na lidské zdraví.

Aves (ptáci) BioLib

* Struktura a funkce živočišné buňky * Tělní tekutiny a krev * Cévní, dýchací a trávicí soustava * Pŕeměna látek a energie * Termoregulace * Vylučovací soustava * Fyziologie kůže * Pohlavní soustava. Objednávejte knihu Biologické základy chovu hospodářských zvířat - workbook v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník SVALOVÁ SOUSTAVA - . svalová soustava. zajišťuje společně se soustavou kosterní pohyb těla i jeho jednotlivých . Maso má jemnozrnnou strukturu. Jsou pro ně typická svalová vlákna, jež se vytvářejí pravidelným pohybem zvířat v rámci extenzivního chovu (na pastvinách) 1. Úvodní hodina, seznámení s učivem, sešit, kniha, 3. 9. 202 Dýchací soustava člověka. Identifikátor materiálu: EU - 15 - 45. Metodické pokyny. Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smart board . Prezentace obsahuje výklad o.. Dýchací soustavu lidí a zvířat můžeme rozdělit na dvě funkčně odlišné části

Kostra jatečných zvířat; Svalové tkáně; Dýchací soustava; Trávicí soustava; Oběhová soustava; Srdce; Vylučovací soustava; Smyslová soustava; Žlázy s vnitřní sekrecí. Objednávejte knihu Základy fyziologie hospodářských zvířat v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Vylučovací soustava. Můj potkan má v moči krev. Smyslová soustava. Porfyrin (krev u nosu, očí, v srsti) Trávicí soustava. Oficiální standard popisuje variety, znaky, druhy srstí atd. u zvířat a vrhů chovaných v České republice v dostatečném počtu. Díky tomu byly sledované vlastnosti zvířat řádně popsány a.

Topografie obratlovců | Chov zvířatKniha: Základy fyziologie hospodářských zvířat (Jiří

Orientace na těle živočicha. 1. Ústroje živočichů (organologie) , , (URL 119 - hmyz). • Tkáně tvoří orgány • Tkáně hlavní a tkáně vedlejší • Orgány tvoří orgánové soustavy Soustavy orgánů . 1.Tělního pokryvu, opory a pohybu. 2.Přeměny a výměny látek (trávící, dýchací, vylučovací, oběhu tělních tekutin). 3.Dráždivá a regulační (smyslová. 1.1 kosterní soustava 4 1.2 svalová soustava 7 1.3 trávící soustava 10 1.4 dýchací soustava 15 1.5 vylučovací soustava 17 1.6 pohlavní soustava 19 1.7 oběhová soustava 21 1.8 nervová soustava 23 1.9 kožní soustava 25 2. Lymfatický systém skotu a prasat 28 3. Veterinární prohlídka skotu návody na praktická cvičení 33 4 53. Vylučovací, kožní soustava - 15. 4. 2019. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. dýchací soustava - oxid uhličitý. kožní soustava - pot. trávicí soustava - stolice. vylučovací soustava - moč. slouží k vylučování ve formě moči (žlutá, zapáchající tekutina) ledviny - párový orgán, uloženy v bederní části zad, vzniká tu moč.

Fyziologie zvířat -Vylučovací a pohlavní soustava. Všechny otázky (vypracované) co jsem našla a můžou Praktická fyziologie zvířat [] ČZU v Praze Word (36.83 kB) 22. 4. 2018. Test E. opis testu E. Praktická fyziologie zvířat [] ČZU v Praze Word (28.5 kB) 21. 4. 2018 Vylučovací soustava XXL . Nástěnný obraz pro výuku přírodopisu a biologie na všech typech škol i k domácímu využití. Názorné fotografie zvířat určené pro první seznamování se s přírodou Koně kolem nás - vše o koních a životě s nimi. Svaly přední končetiny; svaly připojující končetinu k trupu - k trupu upevňuje sval kápový a pod ním sval kosočtverečný. K hlavě připojuje sval kývač a k trupu přitahuje končetinu hluboký prsní sval a povrchový prsní sval

Dýchací soustava. U plicnatých plžů jsou plíce tvořeny dutinou plicní, což je přeměněná plášťová dutina. Vnitřní stěna je řasnatá nebo houbovitá, aby měly plíce větší povrch. Stěna plášťové dutiny je bohatě protkána vlásečnicemi a hemolymfa se tak dostává do styku se vzduchem. Cévní a vylučovací soustava Obrázky Google. Nejpropracovanější vyhledávání obrázků na webu. Rozšířené hledání obrázků: Inzerujte s Googlem Vše o Googl • Vylučovací a rozmnožovací soustava - histologické preparáty I - cvičení • Testování operovaných zvířat. Těhotenské a ovulační testy - cvičení • Metabolizmus matky a dítěte • Endokrinologie I • Endokrinologie I

AGT Chomutov - tgacv

Vylučovací soustava •Močovina, amonné ionty, kyselina močová a kreatinin - odpadní látky, konečný produkt rozpadu bílkovin a nukleových kyselin • Bílkoviny - v glomerulech se každý den přefiltruje do primární moči asi 300 mg, ale prakticky všechny resorbovány •Glukóza- z glomerulu je v proximálním kanálku zce Vylučovací soustava A3 (42x30 cm) ZOBRAZIT MENU. Náhradní plnění UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY - AKCE - Učebnice ZŠ - Angličtina - 1. třída. 8 Liška obecná Soustava vylučovací, dýchací a cévní Hlavní druhy ptáků škodících v myslivosti 9 Lasicovité šelmy (jezevec lesní, kuny, tchoři, lasice) Trávicí soustava ptáků a savců; složený žaludek přežvýkavců Drop velký 10 Kočkovité šelmy (Rys ostrovid, kočka divoká) Soustava smyslov

Lidské útroby, vnitřní orgány lidského těla, působily odjakživa tajemně a záhadně.Je trochu zvláštní, že člověk sám neví, jak vypadá jeho srdce, mozek, játra.... Toto tajemno ovšem z většiny lidí spadne už v poměrně mladém věku. Anatomie lidského těla se vyučuje už v základní škole - a tím přestává být záhadnou a stává se nudnou a. Morfologie hospodářských zvířat. Kdo napsal knihu Morfologie hospodářských zvířat? Autorem je František Marvan, Kolektiv autorů. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Vylučovací soustava člověka - Nabl

Příroda (nástěnné obrazy) - Příroda - člověk (nástěnné obrazy) - Příroda - zvířata (nástěnné obrazy) - Příroda - ostatní (nástěnné obrazy 23. Soustava nervová 1 Nepodmíněný reflex 24. Soustava nervová 2 Reflexní doba, pozornost, tečkování, 2 listy papíru milimetrového, papírové měřítko, dlouhý neznámý text noviny 30 minut čtení, drobné nikoliv ostré či zraňující předměty 25. Soustava nervová 3 Lateralita, velký šátek, nit jehlu, korálky s otvorem ab Signální soustava: Je to soustava podmíněných reflexů, vytvářejících se jen pomocí smyslových orgánů (podněty jsou chemické, fyzikální nebo biologické jevy), soustava je základem konkrétního myšlení - u zvířat jsou jen konkrétní signály- strach= utéct Obecná zoologie - stručně o soustavě vylučovací, dýchací a cévní u ptáků a savců. Vyjmenujte spárkatou zvěř a vybraného zástupce popište mysliveckou mluvou. Zvěř ve Vaší honitbě. Liška obecná. Obecná zoologie - pohlavní soustava - pojmy: monogamie, polygamie, polyandrie, superfoetace, latentní březost+ příklad

SAVCI Vysvětli význam slova domesti-kace. Uveď pří-klady domestiko-vaných zvířat. Kly prasete divo-kého můžeme často vidět na našich zámcíc Infekční onemocnění jsou běžná onemocnění, která jsou způsobená mikroorganismy (bakteriemi, vity, houbami, parazity, priony). Většina z těchto nemocí je přenosná z člověka na člověka, některá jsou přenosná na člověka ze zvířat. Zdrojem těchto onemocnění mohou být lidé, zvířata, ale i přírodní rezervoáry (kontaminovaná půda, voda), do kterých se. Vylučovací soustava sš: 2430× 56.9: Vyhynulá zvířata: 1966× 61: Všeobecný test o zvířatech (zdrojem Opravník omylů ze světa zvířat Hlavní druhy zvířat škodících v myslivosti; Princip odhadu věku zvěře drobné (dle místních podmínek prakticky vybraný druh) Princip odhadu věku zvěře spárkaté (dle místních podmínek prakticky vybraný druh) Soustava pohybová; Soustava vylučovací, dýchací a cévní. Knihy z kategórie Veterinárne lekárstvo na Martinus.sk. Milujeme knihy. Rovnako ako vy

 • Vše nejlepší k narozeninám vtipné.
 • Stěrka do koupelny cena.
 • Nonseminom.
 • Mistr republiky v boxu.
 • Tlaková myčka oleo mac pw 210 c.
 • Dozorkyně v koncentračních táborech.
 • Relax vrchovina.
 • Facebok.
 • Kuchyňská linka 320 cm.
 • Grotticelle beach capo vaticano calabria.
 • Ios 12 emoji download.
 • Právo na soukromí a rodinný život.
 • Slevovy kod naninails.
 • Katastr nemovitostí podle jména.
 • Mens hairstyles 2017.
 • Operace patní ostruhy rekonvalescence.
 • Program na zálohování dat.
 • Orel význam.
 • Poradna při finanční tísni.
 • Revolver kora brno 22lr cena.
 • Sono jater.
 • Průtokový ohřívač heureka.
 • Google now v češtině.
 • Kickbox zlín.
 • Mig 21 csla.
 • Tavolník shirobana.
 • Intenzita zvuku vzdálenost.
 • Březina, jindřichův hradec.
 • Gumotex alfonso.
 • Mapa pro cyklisty.
 • Novorozenecka zloutenka muze se vratit.
 • Pětilístek diamant.
 • Tělové svíce bolest v krku.
 • Wii party saturn.
 • Omeprazol stada cena.
 • Bytový dům slepá brno.
 • Hyperbola příklady cj.
 • Gold coast austrálie.
 • Tabouleh kucharka pro dceru.
 • Migréna pomoc.
 • Hliníková brána dvoukřídlá.