Home

Metafora metonymie procvičování

Metafora metonymie synekdocha Metaforu můžeme definovat jako nepřímé pojmenování založené na vnější podobnosti. Přenášet se mohou jednak vlastnosti věcí, a to na neživé předměty či jevy (smaragd trávy) a na živé bytosti (srdce mu zkamenělo), jednak vlastnosti živých bytostí, a to na zvířata (malý zpěvák - ve. Metafora, metonymie, synekdocha - procvičování: 1) Sál rázem ztichl. 2) Strávil jsem u babičky tři neděle. 3) Zajíc se chytil do oka. 4) V uchu mám kladívko, třmínek a kovadlinku. 5) Mám v knihovně celého Čapka. 6) Měl plavý vlas. 7) V koruně stromu jsem objevila ptačí hnízdo. 8) Kadeřnice ho ostříhala na ježka Vybírat můžete z nabídky univerzálních barevných pracovních sešitů pro běžné procvičování, titulů určených pro přípravu na přijímací zkoušky či maturitních příruček, které vám pomohou s úspěšným zakončením střední školy! Metafora, metonymie. Třídění. Metafora, metonymie, synekdocha Čeština ø 62.4% / 5877 × vyzkoušeno; Literární pojmy I. Literatura ø 74.6% / 2422 × vyzkoušeno; obohacování slovní zásoby Čeština ø 76.5% / 7751 × vyzkoušeno; Literární teorie II Literatura ø 57.2% / 12844 × vyzkoušeno; Přísloví a rčení. VY_32_INOVACE_C28_ČJ6-9_METAFORA_A_METONYMIE Název: Metafora a metonymie Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/6.-9. ročník Datum vytvoření : Září 2012 Anotace: Metafora a metonymie - výklad a cvičení na rozlišen

Mezi další obrazná pojmenování patří metonymie. Pojem řadíme do tropů. Pochází z latinského slova denominatio a doslova znamená přejmenování. Na rozdíl od metafory, která vzniká na základě vnější podobnosti, metonymie spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti. Řekneme-li Ten řízek s kaší v rohu chce platit. Slovo metafora pochází z řeckého translatio a doslova znamená přenesení. Jedná se o jazykovou a rétorickou literární konstrukci, která spočívá v přenesení významu na základě vnější podobnosti. Jak metaforu poznáme? Představme si, že v daném jazyce má každý předmět své pojmenování - označujeme ho konkrétním slovem

mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 1 (hlasujte pro) mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 2 (hlasujte pro) metafora, metonymie, synekdocha. slova nadŘazenÁ, podŘazenÁ, souŘadnÁ. Metafora = přenesené pojmenování na základě vnější podobnosti (pomněnkové oči = modré) Metonymie = přenesení pojmenování na základě vnitřní souvislosti (moře lidí = hodně) Epiteton = básnický přívlastek (stříbrný vítr) Procvičování: Uč Metafora - přenesení významu na základě vnější podobnosti Poezie, tropy - procvičování 1. Vyberte z ukázek metaforu: a) veverčí zuby řekly a metafory b metonymie c) personifikace d) eufemismu Kolikrát vlast, když tma ji štvala,. Existuje i přenos označení na jiný objekt na základě vnější podobnosti, takové přenesení se nazývá metafora. Přenos významu z části na celek nebo z celku na část téhož objektu se nazývá synekdocha, je to druh metonymie. Kde se s metonymií setkáme? A. Poezie. S pojmem metonymie se můžeme setkat v poezii Metafora - podobnost - mandle - v krku, plod; kočička - malé kočka, květ jívy. Patří sem i lidová rčení - hořký pláč, hrom bije, jaro přichází. Metonymie - vnitřní souvislost - číst Jiráska (knihu od Jiráska), králík - kožešina na rozdíl od zvířete králíka), sníst talíř polévky (obsah) atd

Metafora, metonymie, synekdocha 2 Literatura ø 64.9% / 6575 × vyzkoušeno; obohacování slovní zásoby Čeština ø 76.5% / 7764 × vyzkoušeno; Synonyma Čeština ø 94.9% / 13857 × vyzkoušeno; Epika, lyrika, drama Čeština ø 66.2% / 1339 × vyzkoušeno; Vyjmenovaná slova (těžší). Tematický okruh : Přenesení významu slov - metafora, metonymie Očekávaný výstup : Procvičování učiva o významu slov Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Žák si prostřednictvím prezentace osvojuje pojmy metafora a metonymie, učit se je prakticky rozlišovat v konkrétních jazykových situacích a tím rozvíjí svůj jazykový cit a představivost První dva příklady není metafora, nýbrž personifikace ( přenášení vlastností lidí na neživé předměty) andela. 03.01.19 18:56 Metafora x Metonymie; Metaforické Líčení.

Metafora metonymie synekdocha skolaposkole

Metafora a metonymie nejsou jenom ozvláštnění básnického jazyka. Jsou součástí našeho každodenního jazyka. Chceme-li dát žákům trochu nahlédnout do toho, jak se přenášejí významy za pomoci metafory a metonymie, můžeme jim to ukázat na mnohoznačných slovech. Jak se přenesl původní význam slova na nový v daném kontextu jazykověda výraz založený na významových posunech, např. metafora, metonymie, synekdocha. metafora , přenesení významu na základě vnější podobnosti : počítačová myš. metonymie , přenesení významu na základě věcné souvislosti : čtu metonymii , vlastně článek o metonymii v encyklopedii

Sekce Líčení obsahuje už celkem 425 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Metonymie = pojmenování nějakého prvku názvem jiného prvku na základ ěúzké souvislosti vnit řní ( nap ř. vztah části a celku, p říčiny a ú činku, formy a látky, v ěci a jejího místa apod.) J.Voskovec a J.Werich Stoprocentní muži 1) Nám žena každá ráda hodí r ůži Protože my jsme stoprocentní muži METAFORA - z řečtiny = přenesení - přenášení významu na základně podobnosti (vzhledu, rozměru, množství, funkce) - čím víc se denotát zašifrovává, tím víc se do popředí dostávají konotované významy a metafora je zajímavější, poskytuje více prostoru pro představivost - ! rozdíl mezi metaforou a přirovnání

Dobrý den prosím vás co je to metafora metonomie a hononyma nemohl\a bys te me to někdo stručně a jasně napsat moc prosím zítra z toho píšeme test předem moc děkuj Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio - doslova přenesení, v dnes archaické češtině se označovala jako přenáška) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti.Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět Metonymie (řecky μετωνυμία, metónymia; latinsky denominatio - doslova přejmenování, resp. odvozené pojmenování) spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti než podobnosti označovaných objektů ().Přenesení na základě vnější podobnosti se nazývá metafora.Přenos významu z části na celek nebo z celku na část.

5) metafora: e) spojení slov, která si navzájem významově odporují: 6) metonymie: f) nadsázka, zveličování: 7) perifráze: g) přenesení pojmenování na základě vnější souvislosti: 8) oxymóron: h) opakování téhož slova na konci vět, verš metonymie = záměna stejně jako metafora se zakládá na využití konotovaných významů, jde však o vztah souvislosti hovorová metonymie: např. pije už třetí sklenici, čte Jiráska na základě souvislosti místní, časové, způsobové, příčinnostní hrnec vře, 2. 2. jsou Hromnice, má dobré oči, jdu na Čapk Do sešitu vysvětlete tyto pojmy: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace, perifráze, eufemismus, oxymóron, ironie Všechny úkoly z minulého týdne mi prosím vyfoťte nebo oskenujte a pošlete na školní mail tereza.bosakova@zs-sporilov.eu spolu s dotazy a zpětnou vazbou, co vám dělalo problémy a co vám už jde. Děkuji - metafora, metonymie, synekdocha Odkazy na webovky 8.ročník vedl.věty-procvičování pravopis - poučky 9.ročník 7.ročník povinná četba 7 Mluvnice sloh Literatura Slovníček pojmů Vlastivěda Kontakt. Mgr.Kamila Horálková. horalka285@gmail.com. Vyhledávání. Úvodní stránka | Tisk | Mapa. přirovnání, metonymie (2x), personifikace - metafora (2x), název - titul, poetismus - měsíc, epiteton - básnický přívlastek 3) Rozhodni, co platí o ukázce: a. Báseň má rým. ANO - NE b. V ukázce chybí interpunkce. ANO - NE c. Báseň má rytmus. ANO - NE d. Báseň je napsaná volným veršem. ANO - NE e.

• metafora = • metonymie = • nejznámější čeští básníci (3; ke každému uveď jedno nejznámější dílo) = Úkol zašli do úterý 26. 5. do 15 hod. (předmět e-mailu: LV - poezie). • 26. 5. - MLUVNICE PS: str. 37/ cv. 4 a) + b) PS: str. 38/ cv. 8 - větné členy barevně podtrhni a nad ně nadepiš, o jaký větn metonymie (přejmenování) přenos pojmenování jednohojevuna jevjiný nazákladě jejichvěcné souvislosti,vnějších nebovnitřníchvztahů(nejdeovztah podobnosti,alesouvislosti) synekdocha vztahčástikcelku,vztahčástiacelku jedince,vztahjedinceakategorie 1) pars prototo,částza celek(mánohatam nevkročí - slova jednovýznamová vs. slova mnohovýznamová (metafora, metonymie, synekdocha aj.) - homonyma - synonyma - antonyma 3. slovníky a práce s nimi Komunikace: publicistický styl (recenze) 2. trimestr JAZYK Nauka o tvoření slov (derivologie) 1. rozšiřování slovní zásoby 2. tvoření slo Metafora: význam se přenáší na základě vnější podobnosti - je to drak (o člověku) Metonymie: význam se přenáší na základě vnitřní podobnosti - hrál Mozarta; Synekdocha: zaměnění celku za část nebo obráceně - celá Praha fandil Procvičování použití some, any, a/an online zde: some, any, a/an. pro off-line žáky je pracovní list nachystaný ve škole. procvičování some, any, a/an PS str. 39/1,2,3. UČ str. 54/1 A city guide. přečti a poslechni si článek o Dubai a písemně odpověz na otázky 1,2,3 do školního sešitu. poslech najdeš zde: Duba

metafora - na základě vnější podobnosti (oko - pův. smysl. orgán, - oko na polévce, punčoše, apod.; totéž: ucho, hřeben,), druhem metafory je i personifikace - zosobnění metonymie - na základě vnitřní souvislosti (hlídka - pův. děj, skutečnost hlídání, - hlídající osoby), druhem metonymie je i. Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. ročníku - významové vztahy mezi slovy. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lze jej tedy vypracovat i písemně básnické prostředky: poznat alespoň základní - epiteton, metafora, metonymie, personifikace, apostrofa, anafora, epifora, epanastrofa, přirovnání, oxymoron... viz Struktura literárního díla Styl Interaktivní příklady na procvičování peněz na cestě.

Odkazy na online procvičování najdete níže, v předchozím týdnu: Pokud máte k probrané látce ještě nějaké dotazy tak mi nejpozději do středy napište. 2. - 6. 11. 2020 Opakování (slova jednoznačná, mnohoznačná, metafora, metonymie, slovo a volné spojení slov Metafora a metonymie . metafora - přenesení významu na základě vnější podobnosti (př. ucho - lidské, u hrnku, koruna - peníze, stromu, vedl.věty-procvičování pravopis - poučky 7.ročník povinná četba 7 Mluvnice sloh Literatura Slovníček pojmů.

- Metafora = na základě vnější podobnosti (moře světel) - Metonymie = na základě vnitřní souvislosti (přečetl Jiráska) 4) Tvoření sousloví. Vpracovat 33/6 - do sešitu - na čtvrtek. V ZADÁNÍ na Teams - vyplnit kvíz - do čtvrtka 14:00. Více v online hodinách Přehled práce týden 9.11. - 13.11 metafora ??? svítání na západě zcela a úplně motor přede, vrčí jezdit na kole Nehlaste se všichni. stříbrem posypané babiččiny skráně celá škola odjela na výlet širé pole metonymie Zopakovat pojmy metafora, metonymie. 22.9. Přehled větných členů si můžete vytisknout a používat při procvičování. Přehled. 1. Vytvořte grafy větných členů pro následující věty. Široká řeka se vlnila údolím. U naší školy se buduje hřiště na tenis..

Metafora, metonymie - zábavné online procvičování od

Video: Metafora, metonymie, synekdocha 2 - Literatura — testi

Obrazná pojmenování: Metonymie - Pravopisně

Výjimky a chytáky. dobýt (hrad) X dobít (baterii), vlys (prvek architektury, zdobný pás) X lis (stroj na lisování), syrý (vlhký) X sirý (sirotek). tamní X tamější - obě slova vznikla od příslovce TAM - přidáním různých přípon - ní/ - ější. POZOR - pravidlo, že po c se vždy píše měkké i, jelikož se jedná o měkkou hlásku, neplatí vždy: ve slovech. Slova próza a poezie si spousta lidí spojuje s povinnou školní četbou, přídavná jména od nich odvozená pak vyvolávají zvláštní asociace: prozaický může znamenat všední, obyčejný a poetický zvláštní nebo neobvyklý.V článku se budeme věnovat onomu zvláštnímu - poezii

Metafora - jak ji poznat a využívat Pravopisně

 1. Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, 580 02 Havlíčkův Brod. Telefon: 569 422 383 Mobil: 736 764 285 Email: zssta@hbnet.c
 2. - příklady na procvičování na písemnou práci ve fotogalerii - počítat do školního sešitu - ve fotogalerii najdete výsledky k jednotlivým příkladům. Materiály k výuce matematiky je také možné volně stáhnout následujícím způsobem: 1. co je to metonymie, metafora,.
 3. souvislost, metonymie. podobnost, metafora. podobnost, metafora. Tak a teď se vrhni do procvičování! Author: Sokolovská 16 Created Date: 05/27/2020 05:43:33 Title: VÝZNAM SLOV Last modified by: Sokolovská 16 Company: Hewlett-Packard Company.
 4. c) metafora - označení jednoho jevu pojmenováním jevu jiného - srovnání nebo konfrontace obou těchto jevů na tomto základě. např. já nejsem cesta, já jsem hvězda bílá. d) personifikace - zosobnění; neživým věcem nebo abstraktním pojmům se připisují lidské vlastnosti a jednání. např

Online testy český jazyk, slovní zásob

Procvičování k jednotlivým tématům, která jste dosud dostávali prostřednictvím pracovních listů, budou nyní řešené formou google kvízů, které mají navíc tu výhodu, že se Vám samy automaticky ohodnotí a ukážou Vám zdůvodnění dobrých i špatných odpovědí Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na vizuální stránku ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a. Archaismy jsou v podstatě zastarávající pojmenování, která ustupují novým výrazům, které se stávají v běžné řeči používanějšími, obvyklejšími. Pro lepší představu si můžeme archaismy představit jako vůdce smečky lvů, který ve stáří uvolní své místo mladšímu nástupci Výukový plán 7. Matematika 7. B - plán práce od 23.11.- 27.11.2020 Organizace: Videovýuka se uskuteční v úterý 10:25h., ve čtvrtek v 8:25 a v pátek v 8:25h. Budete-li mít jakékoliv dotazy k zadání úkolů, tak si je připravte

Metonymie - Rodicka

- procvičování pravopisu i/í a y/ý. Nauka o významu slov: - slovo, věcný význam slov, sousloví a rčení; - slova jednoznačná a mnohoznačná, metafora, metonymie; - synonyma, slova se slohovým zabarvením, slova citově zabarvená,antonyma, homonyma; - odborné názvy, terminologie Rozbor textu bývá v hodinách českého jazyka mnohdy opomíjen, a tak se může stát, že uchazeč o studium na vysoké škole (a nejen on) bude zaskočen tím, že se po něm při přijímacích zkouškách tato dovednost žádá. Popsat alespoň trošku nějaký text umí každý z nás, ale jistě neuškodí znát několik fíglů jak na to - u procvičování doporučuji udělat si rozbor max. tři věty denně - k výběru může sloužit prac.sešit nebo se můžete inspirovat vlastními příklady mezi spolužáky - doporučuji v tomto případě zapojit ty pověstné (a)sociální sítě, příprava by tak pro vás mohla mít zábavnější formu (souvětí by se měla skládat aspoň ze 3 vět

Uvedete prosím dva příklady metonomie a metafory

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg.č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky Formy. Obvykle se rozlišují hlavní dva typy přenosu významu: metafora, přenesení na základě vnitřní nebo vnější podobnosti, například označení chobotnice může být přeneseno na mafii nebo na budovu národní knihovny na Letné; metonymie, přenesení na základě jiné souvislosti než podobnosti, například podle původu, blízkosti atd., například výrazu tramvaj z.

Metafora, metonymie, synekdocha - Čeština — testi

Autor: Alžběta Matoušová, Lenka Beranová, Simona Hýblová Nakladatel: Taktik Kód zboží: 56573 EAN: 9788075631879 ISBN: 978807563027

DUMY.CZ Materiál Metafora a metonymie

(metafora, metonymie, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy) Písemně do školního sešitu - str. 52/2b, 53/1. Sloh - dodat umělecký popis Mé oblíbené místo (kdo neodevzdal)!!! Literatura - čítanka str. 112 - 129 - přečíst ukázky a vytvořit zápis do sešitu LV (autor, název, stručně obsah) MATEMATIK malba kresba zobrazení odraz odlesk podoba kopie vzor příklad symbol představa názor úsudek dějství jednání akt metafora metonymie. Obývací pokoj a ložnice. obývák dveře klika 1 knihovna koberec krb křeslo lampa lenoška lustr obraz okno police radiátor ramínko sedačka sk.

Metafora - příklad

Tematický okruh : Přenesení významu slov - metafora, metonymie Očekávaný výstup : Procvičování učiva o významu slov Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut Metafora. Stránky ZŠ a MŠ při lázních Velké Losiny. Šablony II. EU peníze školám. Info o projektu Učíme se, léčíme s

nebo metonymie • přenesení významu podle podobnosti - metafora; • přenesení významu podle vnitřních souvislostí věcí - metonymie. HRA Malíři Žáci hrají ve dvojicích . Každá dvojice dostane jeden papír a jedno slovo z výčtu uvedeného níže nebo metonymie • přenesení významu podle podobnosti - metafora; • přenesení významu podle vnitřních souvislostí věcí - metonymie. CVIČENÍ PROCVIČOVÁNÍ Použijte slova ve větách, pokaždé s jiným významem: hodiny, plán, baterka, provaz Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit - procvičování pravopisu i/í a y/ý . Učební osnovy vyu čovacího p ředm ětu metafora, metonymie; - synonyma, slova se slohovým zabarvením, slova citov ě zabarvená, antonyma, homonyma; - odborné názvy, terminologie. Nauka o slovní zásob ě a tvo ření slov učebnice strana 21 procvičování gramatiky. Metafora strana 61. Metonymie strana 62. Synonyma strana 64. Antonyma strana 66. Homonyma strana 67. Odborné názvy strana 68. Cvičení - školní sešit strana 63 cvičení 2, strana 66 cvičení 2, strana 69 cvičení 4

 • Whatsapp chat.
 • Ikea dort.
 • Obrázkové křížovky online.
 • Vývojka a ustalovač eshop.
 • Samsung gear 360 recenze.
 • Machinarium 1.
 • Dopravní prostředky seznam.
 • Dermaroller led.
 • Hernia par glissement.
 • Neuspesny pohovor.
 • Anglický buldok barvy.
 • Fischer mobilní domy.
 • Dívčí válka stručný obsah.
 • Úspěšnost maturantů 2017.
 • Ukrajina suvenýry.
 • Casino royale obsazení.
 • Mutter youtube.
 • Trvalý travní porost stavba.
 • Termický paragliding.
 • Hohenzollern castle.
 • Nechci byt s manzelem.
 • Vyplne vrasek kolem oci.
 • Osobní branding.
 • Domácí pařník.
 • Kvasinkova infekce u kojencu.
 • Etický kodex organizace.
 • Ketonal tobolky.
 • Reborn panenky diskuze.
 • Fibrom odstranění.
 • Dětský sbor noty pdf.
 • Zahradnictví troubsko.
 • 21/1979 zákony pro lidi.
 • Dominikánská republika bayahibe výlety.
 • Meet beer praha.
 • Wurm ex plasma.
 • Varan bazos.
 • Svatební dekorace jak vyrobit.
 • Husky softshell bunda dámská.
 • Tipy na filmy 2016.
 • Ordinace v růžové zahradě 2 bibi.
 • Páni času.