Home

Literární teorie cvičení

Procvičování literatur

Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Teorie literatury Možná už jste došli do fáze, kdy po vás ve škole chtějí rozebrat dílo trochu více do hloubky. Právě rozborem literatury se budeme zabývat v této kategorii Literární teorie - pověst. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Žák procvičí pojmy z oblasti literární teorie na základě předchozích znalostí. Klíčová slova literární teorie , cvičení , SŠ , český jazyk , sloh , 1. ročník , poje

Teorie literatury Pravopisně

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy LITERÁRNÍ POJMY 1. LITERÁRNÍ POJMY 2. LITERÁRNÍ POJMY 3. LITERÁRNÍ POJMY 4. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. NÁRODNÍ OBROZENÍ. KAREL JAROMÍR ERBEN - POLEDNICE. Polednice - rozbo

Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo Pravopisná cvičení. Bě/bje, vě/vje, mně/mě Máme totiž na mysli samozřejmě tu hyperbolu, kterou z hlediska literární teorie řadíme mezi další tropy - přenesená pojmenování na základě vnější podobnosti. Pokračovat. Rozbor uměleckých textů: Sarkasmus Karel IV. -otec vlasti, Komenský - učitel národů  + přidat to s literárními typy oeufemismus  nahrazení výrazu označujícího nepříjemnou, drsnou skutečnost výrazem jemnějším, mírnějším  zemřít - již na něm roste travička, zhasl plamínek jeho života, ohyperbol LITERÁRNÍ POJMY Obsahový cíl: - Žák dokáže pojmenovat, co je literatura (vetně vlastní zkušenosti s ní). - Používá základní literární terminologii. - Rozliší autora, spisovatele a vypravěþe. - Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu

Literární teorie - pověs

literární cvičení. Všechny publikované články. Kritika, Nezařazen (63) stereotypy při psaní (93) teorie (137) trénink (20) tvorba postav (85) tvorba světa (28) tvůrčí psan. 1/10 Co je to lyrika? vyjadřuje pocity, nálady; vyjadřuje posloupnost literatury; vyjadřuje děj; spojení hudby a tance; 2/10 Co je to epika? báseň se slokam Zpracoval kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV v Praze a v Brně Redigoval Štěpán Vlašín Bibliografii sestavil Josef Peterka, rejstřík literárněvědných pojmů Jiřina Táborská Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Literární teorie - seznámení s literárními termíny 2. Literární historie - přehled vývoje literatury 3. Literární kritika - hodnotí literární díla. Vytisknout. Hodnocení: (hodnotilo 227 čten. Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z oblasti teorie literatury se zaměřením na literární druhy a žánry. Různé druhy úkolů a doplňování mohou sloužit k ústnímu opakování a doplnění znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lz

DUMY.CZ Materiál Pojmy literární teorie - procvičován

 1. Literární teorie Jazykový plán literárního díla. Jazyk je v literárním díle stěžejním prvkem - upoutá totiž čtenářovu pozornost od samého počátku. Jestliže plán kompoziční (jak autor dílo vystavěl a rozvrhnul) odkrýváme postupně, jazyk nám autor servíruje od první stránky
 2. Co se týče procvičování, tak souhlasíme, že nějaké cvičení by nebylo od věci. Už na to pracujeme. Jakmile to budeme mít hotové, tak Vám dám ještě vědět, abyste si to mohla všechno procvičit :-) Děkujeme a mějte se pěkně. Zakončení literární teorie : Délka lekce: 2:02
 3. Analýza uměleckého textu - literární teorie ; PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (umělecký text) PL Edgar Allan Poe - Havran (umělecký text) Na stránkách naleznete cvičení do různých předmětů pro děti na 1. a 2. stupni, ale i pro středoškoláky

Literární teorie. CJ - Český jazyk. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Literární teorieFiguraNedochází k přenášení významůAliteraceOpakování frází na začátkuPř. Potkal potkan potkanaAnaforaOpakování stálých frází na začátkuPř V tomto článku jsme si představili několi kzákladních pojmů poezie. Seznámili jsme se s pojmy verš a rým, charakterizovali jsme si čtyři základní druhy rýmu - sdružený, střídavý, obkročný a přerývaný. Tyto znalosti se Vám budou hodit nejen při testech z literární teorie, ale využijete je také při rozboru textu Literární teorie je - vedle literární historie a kritiky - hlavní část literární vědy (vědy o literatuře).Zabývá se literaturou jakožto uměleckým jevem (odhlíží tedy např. od biografických, sociologických aj. aspektů umělecké tvorby) a snaží se o obecný popis jeho zákonitostí ČTE_SY_RÁD (ČTEnářův SYmpatický RÁDce) je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih

Literatura — testi

Malá cvičebnice tvůrčího psaní je drobná praktická příručka, která vás provede světem inspirace. Obsahuje celkem dvanáct pečlivě vybraných a sestavených cvičení tvůrčího psaní, na kterých si můžete vyzkoušet například tvorbu živé literární postavy, napsání poutavých začátků či budování důmyslných konfliktů, které hýbají příběhem. I když je. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > T > Teorie attachmentu Vyhledávání: literární teorie Zobrazuji 1 - 10 z 275 pro vyhledávání: 'literární teorie', doba hledání: 0,1s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 000998419. Knihy. Literary theory : an introduction /.

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Sekce Úvahy obsahuje už celkem 994 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Kapitoly z literární teorie 1. Rozvíjení schopnosti interpretovat literární dílo, jeho strukturu a orientovat se ve všech jeho vrstvách. 4. Rozpoznat hodnoty literárního díla a možnosti, které nabízí tvořivému pedagogovi při práci s dětmi a mládeží. 5. Otvírání cest k orientaci v literárních druzích, žánrech. Seminář představuje základní pojmy a problémy literární teorie. Tyto pojmy budou sledovány v historickém kontextu, v návaznosti na tradici poetiky a rétoriky,ale i filozofie, estetiky a jiných disciplín, a budou reflektovat též základní problémy obecné literární vědy

Pátek Samostudium - literární teorie, práce s textem - práce vložena do MS Teams Přírodopis: Doplň cvičení 9-12 v pracovním sešitě (str.3,4). Ti, co nemají připojení: Přečti si v učebnici kapitolu ezobratlí živočichové sadů a zahrad. Doplň cvičení 9-12 v pracovním sešitě (str.3,4). Fyzika Epiteton - básnický přívlastek, umělecký jazykový prostředek, obrazné pojmenování 1. Literární teorie - seznámení s literárními termíny 2. Literární historie - přehled.. Literární teorie - básnické prostředky. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice ; Testy a kvízy z literatury - více jak 20 druhů na Pravopisně . Start studying Literární teorie. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools V literární části oboru absolvent získá ucelenou představou nejen. Nakoukneme lehce i pod pokličku literární teorie. Naše zpracování vysvětluje danou problematiku na úrovni 2. stupně základních škol a není v žádném případě vyčerpávající

Literární druhy a žánry - Studuju

Detailní rozebrání literární teorie; Kurz je vytvořen tak, že po jeho zhlédnutí budete na přijímačky velice kvalitně připraveni a nemělo by vás nic zaskočit. Součástí kurzu je spousta příloh a cvičení, pomocí kterých si vše ještě lépe zapamatujete Pravopisná cvičení, všestranné jazykové rozbory, mluvní cvičení. Základy literární vědy. Literární teorie, literární historie, literární kritika, poetika, interdisciplinárnost literární vědy, literatura a její funkce; Jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla - tropy, figury, rytmus. Literární teorie. Anotace. Pracovní list určený k procvičení literárně-teoretických pojmů a rozboru básně; obsahuje řešení Související cvičení: Vypište poslední slova veršů. Vyložte jejich symbolický význam Eva Lehečková: Teorie, metody a informační zdroje ve výzkumu jazyka : Přednáška ukazuje, že v současné lingvistice existuje pluralita teoretických pohledů na jazyk a jeho studium. Posluchači se s oporou o praktické ukázky seznámí s tím, jakými metodami se jazyk dnes může zkoumat a na základě jakého materiálu

Souhrnné cvičení pro 4

Online testy z literatury - Čeština onlin

Prozkoumejte videa podle tématu. Vzdělávací videa pro školy a školáky. Vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací Pátek Samostudium - literární teorie, práce s textem - práce vložena do MS Teams ANGLICKÝ JAZYK ÚTERÝ 20.10. online výuka ýTVRTEK 22.10. 1. Pracovní sešit 14/9 a 13/16a,b 2. Nauit se slovíþka 2.lekce PÁTEK 23.10. 1. Uebnice strana 20 tabulka zájmena přepsat do sešitu 2. Uebnice 20/7,8 do sešitu 3. Pracovní sešit 11/ 22. tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie 23. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 24. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitel

Ebook elektronická kniha Zdravotnická psychologie: Teorie a praktická cvičení - autor Zacharová Eva, Hermanová Miroslava, Šrámková Jaroslava - PDF, ePub, Mobi e-kniha ihned ke stažení. Základní učebnice pro předmět zdravotnická psychologie na všech stupních studia ošetřovatelství je koncipována jako teoreticko - praktic základy literární teorie a budete tak lépe připraveni na následující hodiny. Nejsem autorem onoho testu, jde pouze o procvičování převzaté z portálu testi.cz. Kdo dokáže celý test vyplnit bez chyby na první pokus (apeluji na Vaši čest ), nechť se mi ozve na email lorenc@zstgmtrebic.cz, bude po zásluze odměněn interaktivní cvičení - kvízy (určování autora úryvku) a testy (opakování v závěru každé kapitoly), křížovky (k danému tématu), doplňovací cvičení (pojmy a definice, skrytá jména autorů), přiřazování (díla a postavy), třídění (pojmy z literární teorie a konkrétní příklady z textů

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

 1. Literární výchova; Přečtěte si také tipy, jak začít a jak zapojit žáka s OMJ do výuky, které vycházejí z teorie i praxe a především z bohatých zkušeností lektorů, učitelů a žáků s OMJ. Zábavná interaktivní cvičení, která rozvíjejí a upevňují znalosti a dovednosti získané ve škole. Všechna.
 2. Cvičení z katalánštiny Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více informac
 3. Literatura II - Výklad, Interpretace, Literární teorie Literatura III - Výbor textů, Interpretace, Literární te. kniha: 65 Kč.
 4. LIT - Literatura - Vývoj literární kritiky a českého novinářství; CJ - Český jazyk - Literární teorie; CJ - Český jazyk - Literární moderna ve světě a u nás; CJ - Český jazyk - Literární vývoj v českých zemích od 9. do 13. století; CJ - Český jazyk - Nejstarší literární památky na našem územ

Literární seminář I » info; Literární seminář II » info; Vývoj spisovného jazyka » info; Jazyková cvičení a reálie » info; Úvod do teorie literatury » info; Druhý ugrofinský jazyk » info; Světový jazyk dle výběru » JC; II. cyklus, semestr: 7-10. Jazyková cvičení IV » info; Frazeologie » info; Lexikologie a. PhDrnbspIrena ŠebestovánbspCSc Katedra české literatury a literární vědy FF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzit literární teorie þetba vlastní četba 1 Dokáže časově zařadit příchod Cyrila a Meto-děje na Velkou Moravu a umí zhodnotit jejich význam. Jmenuje znaky K- cvičení pozorování, pravda, lež a předstírání v komunikaci Dě - národní obrození Ze - ČR, práce s mapou Uvede prvk H60356Nz Teorie kompozice II Hudební fakulta zima 2020 Rozsah 2/2. 3 kr. 3 z 6. Ukončení: z. Vyučující MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (přednášející) doc. Martin Smolka (přednášející) Garance Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brn

literární cvičení - Triumvirá

Literatura a literární teorie (311) Místopis, průvodce (289) Naučné encyklopedie, atlasy a slovníky (15) Noty (72) Plakáty, reklamy (14) Poezie (447) Pragensia (170) Právnícká literatura (15) Přírodní vědy, zahrada, zdraví, myslivost (639) Romány pro ženy a dívky, romantika (137) Sci-fi, fantasy (116) Sport (139) Staré tisky. Objednávejte knihu Trocha literární teorie v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Kupte knihu Trocha literární teorie (Václava Beránková) s 16 % slevou za 92 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > Literární věda > Štěpán Vlašín - Slovník literární teorie Analýza bude založena na vlastní četbě, zejména kratších útvarů, povídek, poezie a úryvků rozsáhlejších děl. Studenti budou aplikovat teoretické znalosti na konkrétní literární díla. Program. Úvod do problematiky literární teorie. 2, 3. Literární druhy a žánry. 4, 5, 6. Poetika prózy. 7, 8, 9. Poetika poezie. 10.

Literární pojmy - Literatura, Test par

DUMY.CZ Materiál Test z literární teorie

Literární teorie, CJ - Český jazyk - - unium

 1. Druhy rýmu - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm
 2. Literární teorie - Wikipedi
 3. Kvízy ČTEnářův SYmpatický RÁDc

Větný rozbor skolaposkole

 1. Literární teorie Knihy
 2. Hledejte: Úvod do literární teorie
 3. Kapitoly z literární teorie
Výchova v MŠ | ŠPL 21 - Grafomotorické pohádkyteorie – TriumvirátObecná teorie systémù 3+1 z/zk, 5 kredNakladatelství Karolinum Univerzita Karlova - KarolinumZačínáme hrát na keyboard - Anthony Marks | Knihy DobrovskýKniha: Trénink paměti a koncentrace | KnihyNáročný výcvik moravskoslezských hasičů proběhl vZákladní kurz novořeckého jazyka | MUNISHOP
 • Křehký mřížkový koláč.
 • Žumberk skautská základna.
 • Trvalý travní porost stavba.
 • Uniforma wehrmachtu.
 • Gorillaz skupina.
 • Ruske spojky.
 • Potrubní filtr.
 • Chateau mcely prague.
 • Squash pravidla youtube.
 • Fibroza plic u psa.
 • Nejlepší oblečení pro miminka.
 • Catedral de santiago de compostela historia.
 • Hilton bar.
 • Účinnost převodovek.
 • Polstare s vlastnim potiskem.
 • Rybí sádky.
 • Easy imdb.
 • Úplněk měsíce.
 • Elektrický dvoukolák.
 • Rizika plavani.
 • Departure flights from prague.
 • Strunecká očkování.
 • Cizí klíč sql.
 • Tesco mobile kredit stav.
 • Tetování nápisy na hrud.
 • Java programov8n9.
 • Clever dripper.
 • Daniel radcliffe zemrel.
 • Jak pestovat skumpu.
 • Bílý nábytek z masivu.
 • Česká republika část evropy.
 • Alcina barvy na vlasy recenze.
 • Hůlka minervy mcgonagallové.
 • Infiniti coupe.
 • Henné color.
 • Renault kangoo.
 • Tvfreak.
 • Vypichovaný věnec z organzy.
 • Přívěs na prodej zmrzliny.
 • Videa ment.
 • Century 21 slaný.