Home

Habsburkové na českém trůně prezentace

Kdy a jak získávají český trůn? Ferdinand I. Rudolf II. katolický král x kališníci v Čechách veškré rozhodování ve Vídni x co nejvíce peněz z Čech obnovení ražby tolaru náboženská válka v Německu - rozpor s čes. šlechtou příchod jezuitů spory mezi katolíky a evangelíky říš Habsburkové na českém trůně I. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období Statistik Habsburkové na českém trůně 1526 - bitva u Moháče - padl poslední mužský potomek české větve Jagellonců - Ludvík Dítě zemský sněm opět volí krále - vedlejší země Koruny české uznaly za dědice trůnu manžela Anny Jagellonské - rakouského arcivévodu Ferdinanda I. Habsburského na základě dynastických úmlu Habsburkové na českém trůnu Rod Habsburků u nás vládl od doby zvolení nového krále Ferdinanda I. až do roku 1918. Nad říší Habsburků slunce nezapadalo, avšak Habsburkové vládli z Vídně

Habsburkové na českém trůně by J

Habsburkové na českém trůně prezentace. Nevadí, zašleme vám nové heslo na mail. Prezentace firmy 2015 (English language). Úvodní stránka. Foto a video. Videogalerie. Prezentace firmy 2015 (English language) habsburkové. Potomek Habsburků prohrál spor o své jméno, soudu vadilo šlechtické von. Karel Habsbursko-Lotrinský se. Habsburkové na českém trůnu. Nástup Habsburků. Ferdinand I. Habsburský; Habsburkové na českém trůnu; Hofburg; Ferdinand I. Habsburský. Vynález knihtisku; Rozvoj řemesel a obchodu. Těžba stříbrné rudy v Horách Kutných; Vaření piva; Výroba sukna a plátna; Tvrz; Česká šlechta. Erb; Erb Rožmberků; Zasedání zemského.

Habsburkové na českém trůně I

Habsburkové - Šára; Habsburkové - prezentace; Habsburkové na českém trůně - prezentace; Video - Nástup Habsburků - DUČN; Video - Podnikavá šlechta - DUČN; Video - Habsburkové 1 Zrod dynastie (26 min) Bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, třicetiletá válka. Povstání proti Habsburkům - prezentace Jagellonci na českém trůnu : 67. Konec husitství po Jagellonce - op. 68. Na počátku vlády Habsburků : 69. Císař Rudolf II. 70. Povstání proti Habs. a 30letá válka : 71. Jan Ámos Komenský : 72. Život po třicetileté válce : 73. Habsburkové - opakování.

Seznam představitelů českého státu přináší přehled hlav státních útvarů, které se v minulosti nacházely na území dnešního Česka.Uvedena jsou česká knížata, korunovaní i nekorunovaní králové (vládci Českého království, později České koruny), protikrálové, dále prezidenti Československé republiky (včetně Protektorátu) a České republiky •první Habsburk na českém trůně - •1526 nastupuje na trůn •manželka = Anna Jagellonská •habsburská monarchie= české, rakouské a uherské země (mnohonárodnostní stát) •slibuje dodržování kompaktát = svobodu náboženství, ale povolal jezuity -chtěl katolictví. 2008-3-21-Ih Nástup Habsburků na český trůn označuje události od smrti uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče vedoucí ke zvolení Ferdinanda I. z rodu Habsburků jeho nástupcem na českém trůně. Roku 1528 tak k dosavadní personální unii českých a uherských zemí přibyly i rakouské země, čímž bylo vytvořeno jádro habsburských držav ve střední. Prezentace aplikace PowerPoint. Živočichové na jaře Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 4.,6.27 Vzdělávací oblast: Přírodověda - živočichové Autor: Mgr. Římské legie. HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ download report. Transcript HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ. Nástup Habsburků na český trůn Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: objasní vnitřní vývoj v českém státě po roce 1526, popíše úlohu rodu Habsburků v naší historii Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: květen 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Objevy.

Habsburkové poznali, že boj je nevyhnutelný, začali proto hledat spojence. Finanční prostředky poskytlo Španělsko, český šlechtic Albrecht z Valdštejna naverboval pro císaře armádu. Koncem dubna vpadlo Thurnovo vojsko na Moravu a vyvolalo převrat v Brně, zemi ovládlo moravské direktorium ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Navázal na přemyslovskou tradici, budoval kult Svatého Václava, pozvedl české království Habsburkové. 1526-1564. Ferdinand I. * 1503 † 1564. Vyrůstal na španělském dvoře - dobré vzdělání Rudolfův majestát - dokument zaručující svobodu náboženství v Českém království (potvrzení České konfese Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro Z Panovnické rody na českém trůně. DUM číslo 133697. Nová Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové, Z. Habsburkové na českém trůně I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Pekárková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: í8 ì î-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV

Habsburkove Na Ceskem Trune, D - Dějepis - - unium

 1. Jdi na obsah Jdi na menu Úvod » Vlastivěda » 5.ročník. 5.ročník Prezentace + interaktivní cvičení. Čeští vynálezci. DUM VL30 DUM VL23 DUM VL22 Celý příspěvek | Rubrika: 5.ročník. Habsburkové na českém trůně. 15. 2. 2011 . Historická prezentace. DUM VL21 Celý příspěvek | Rubrika: 5.ročník
 2. Přestože Habsburkové patřívali k nejbohatším evroým rodům, musel nyní zápasit s nouzí, protože nová rakouská republika jejich majetek ve vlasti zabavila. Uplynulo pak jen několik měsíců, když vypukla epidemie španělské chřipky, jež se císaři stala osudnou. Poslední Habsburk na českém trůně. Diskuse.
 3. PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ - roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský - přísný katolík, sliby neplnil - vláda rodu - 400 let do roku 1918 - rod pochází z Rakousk

Habsburkové na českém trůnu - Historie Česka pro školák

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern ě Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada: 2 Číslo materiálu v sadě: 9 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Úvod » Vládnoucí rody na českém trůně » Habsburkové (1526-1918) Habsburkové (1526-1918) HABSBURKOVÉ (1526 - 1918 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ Země pod nadvládou Habsburků: Španělsko, Sv. říše římská, Nizozemí, rakouské země Habsburkové u nás vládli až do roku 1918 Habsburkové na českém trůně Ferdinand I. (1526-1564): nastoupil po vymření Jagellonců (manželka Anna Jagellonská) zvolen ČESKÝM SNĚMEM volební slib - zachování privilegií i. HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 3 Josef II. (1741-1790) jeden z nejdůležitějších představitelů evroého osvícenství českým králem byl v letech 1780-1790 prosadil řadu osvícenských reforem: o zrušení cenzury (1781) o toleranční patent (1781 První Habsburkové na českém trůně Žák si pomocí interaktivních ?her opakuje pojmy o nástupu Habsburku na ceský trun. V krátkém soutežním testu zváží ?pravdivost predložených vet a doplnuje + (ano) nebo - (ne) do soutežní karty

Blog. Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situations; Oct. 20, 2020. How sales EQ can help you close more deals; Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 step Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět - vlastivěda. Žáci si zopakují období vlády Habsburků a osobnost Rudolfa II. Snímek č. 3 - znak Habsburků Habsburkové na českém trůnu. po smrti Ludvíka Jagellonského nastupuje na český trůn

monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska. Základní rodokmen českých knížat a králů ukazuje jednu rodovou linii, jejíž součástí byli (až na několik málo výjimek) všichni čeští panovníci od 9. až do 20. století První Habsburk na českém trůně Po smrti Ludvíka Jagellonského byl na trůn roku 1526 zvolen Ferdinand I. Habsburský. Na rozdíl od Jiřího z Poděbrad byl velmi přísný katolík, a tak přestože před svou volbou slíbil českým stavům, že bude dodržovat jejich práva i náboženské svobody, po svém zvolení zvýhodňoval. HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 1. Už víme že: Jagellonce na českém trůně vystřídal rod _____, který zde vládl asi _____ let. Sídlili ve _____, přestože první vládce tohoto rodu _____ slíbil, že bude vládnout a sídlit v Praze. Jedinou výjimkou byl _____ - ten měl své sídlo v Praze, v zemi se šířila. ROČNÍK/HISTORIE > HABSBURKOVÉ. PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ - roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský - přísný katolík, sliby neplnil - vláda rodu - 400 let do roku 1918 - rod pochází z Rakousk WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz

Habsburkové na českém trůně prezentace — komentáře ke

Vlastivěda 5 - Procvičován

Název materiálu Habsburkové na českém trůně Anotace - Žáci se formou prezentace seznámí s počátky habsburské vlády na českém trůně. Autor - Mgr. Radek Hulva Jazyk - čeština Očekávaný výstup -žáci získají povědomí o politických změnách na českém trůně spojenýc Habsburkové (1526 - 1627/8) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.004 Jste zde: Test park > Testy > Dějepis > Dějepis - panovníci na českém trůně Dějepis - panovníci na českém trůně Habsburkové; Přemyslovci; Lucemburkové.

Habsburkové na českém trůnu. Jak žili králové a císaři, kteří vládli v naší zemi od 16. století do roku 1918? Co víte o českých vladařích? Jací to byli lidé? Jaký byl jejich způsob života, podle č.. původem Švýcarský rod nucen nejprve získat rodové državy à v podobě Rakouských zemí = počátek boje o nadvládu nad Svatou říší římskou x PO II., který sňatkem s Markétou Babenberskou vyženil Rakousy český král prohrává à Rudolf Habsburský (od r. 1273 Německým králem) získává pro svého syna Albrechta Horní a Dolní Rakousy následuje expanze - do říše. A s tím prvním Habsburkem na českém trůně v nadpise to taky není úplně pravda, i když se to tak často říká. Před Anniným manželem Ferdinandem I. se na českém trůně totiž mihli v předchozích stoletích hned dva Habsburkové - ale ti se tu opravdu moc neohřáli

Prezentace jsou žákům k dispozici na www.jaknadejepis7.webnode.cz Lucemburkové na českém trůnu uč. 97 - 104 žádný sousední stát nebyl tak silný, aby získal českou korunu, ani Svatá říše římská - 4 roky nejistoty na český trůn se mohl někdo přiženit - královna vdova - Eliška Rejčka, sestry Václava III Poslední Habsburk na českém trůně s kterými si nikdo nezadal. Na to, aby Rakousko přivedli ke krachu, si stačili Habsburci sami. Excísařovna Zita je ukázka toho, jak se lze dožít vysokého věku a zachovat si názorovou pevnost, na kterou nemají fakta žádný vliv. podle kterého Habsburkové za první světovou válku. Název: Jagellonci na českém trůně Očekávaný výstup: žák umí posoudit význam vládnutí Jagellonců v Čechách Klíčová slova: Jagellonci, český král, uherský král, nevolnictví, poddaní Druh učebního materiálu: prezentace ílová skupina: žá Na trůn nastoupil jeho bratr., který však opustil Prahu a centrem své říše učinil.Z Prahy se stalo provinční.

Lucemburkové na českém trůně Lucemburkové na českém truně - podrobné.ppt Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích. GDPR Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evroé unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování. Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje 18 Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř Lucemburkové na českém trůně (Jan a Karel IV.) Obsah: Snímek 3 Jan Lucemburský (1310 - 1346) Zajímavosti ze soukromého života J.L. Bitva u Kresčaku. Bobková: Do roku 1309 se na českém trůnu vystřídali dva panovníci, respektive po smrti Rudolfa Habsburského se znovu vrátil Jindřich Korutanský.Země byla rozpolcená do dvou táborů, jeden prokorutanský, druhý prohabsburský. V této situaci se odehrála velmi dramatická událost v říši, na jejímž konci byla smrt římského krále Albrechta Habsburského

Druh učebního materiálu: prezentace - kvíz Cílová skupina: žák Typická věková skupina: 9-10 let Použité zdroje: 1. Přírodní společenstva vznikla A. B. C. bez zásahu člověka a dávno už zanikla Habsburkové na českém trůně Author: Ondrej Mraze PRVN Í HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ . České země se staly součástí velké habsburské říše-po smrti Ludv íka J. byl roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský - rázný, cílevědomý panovník a přísný katolík - první celoevroý vojenský konflikt -> vzniká na českém území. začíná jako konflikt náboženstvé -> konflikt mocenský a v konflikt boje o hegemonii (= boje o nadvládu) katolická liga (Habsburkové) X protestantská unie ( Č. stavy, Nizozemí, Dánsko Švédsko, Fr.) Sasko - dává se vždy na stranu, která se jim bude hodi První Habsburkové na českém trůně. Dopravní výchova - klikni na obrázek vlevo (pokud není napsáno START) DOPRAVNÍ VÝCHOVA - zkušební testy I. DOPRAVNÍ VÝCHOVA - zkušební testy II. KŘIŽOVATKY I. - řešení. KŘIŽOVATKY II. - řešení. Dopravní značky - tes

Habsburkové na českém trůně; Rudolf Habsburský: 1306 - 1307: Albrecht II. Habsburský: 1438 - 1439: Ladislav Pohrobek: 1453 - 1457: Ferdinand I První Habsburkové na českém trůně 2 Autor: Jaroslav Čechura. Dějiny předbělohorských Čech v období vlády Rudolfa II. a jeho bratra Matyáše. Centralizační snahy Habsburků, postupující rekatolizace a aktivizace nekatolické stavovské opozice. České stavovské povstání 1618-1620 a bitva na Bílé hoře..

Husitství v českých zemích. Reformace. Vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonci na českém trůně. Renesance. Život společnosti v branách novoěku. (1415 - 1526) 1415-1526: Habsburkové na českém trůně I. Třicetiletá válka. Období rekatolizace. Baroko. Život společnosti v novověku. (1526 - 1740) 1526-1740: Habsburkové na. Habsburkové seděli na českém trůně bezmála čtyři sta let. Do dějin království však zasáhli mnohem dříve. Jako první vstoupil do povědomí Čechů Rudolf I. Habsburský, který roku 1278 porazil Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli.Ten ještě neuměl číst ani psát

Luštěnky Zápisy 4

Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv 3. Důkladně dočteme texty i na str. 43 - můžete zkouknout i další díly k Rudolfovi II. - díl 57 a díl 58 - doporučuji se podívat na filmové pohádky: Císařův pekař a Pekařův císař. 4. Zápisky: Habsburkové na českém trůně. Rudolf II. Sídlo měl v Praze, byl velice vzdělaný, podporoval vědu a umění (malíře.

Seznam představitelů českého státu - Wikipedi

V bitvě u Moháče ztratili Jagellonci téměř vše, mladičký král Ludvík byl mrtev a před českými stavy se otevírala klíčová otázka: kdo nastoupí po něm. Za měsíc bylo jasné, že zvítězí Habsburkové, kteří osobností nadmíru schopnou, Ferdinandem I., dosedli na český, uherský a posléze i římský trůn Habsburkové na českém trůnu. Nástup Habsburků na český trůn. 1526 - Bitva u Moháče. Smrt Ludvíka Jagellonského. Množství kandidátů na český trůn Habsburkové na českém trůně Nejprve nás čeká krátké zopakování a rozšíření informací pro zvídavce •Dnes je na místě popraviště na náměstí 27 křížů na dlažbě 1618 - 1648. Fáze války 1. Válka česko-falcká •1618 -1623 •Habsburkové x čeští stavové, německá protestantská vojska. prvnÍ habsburkovÉ na ý(6.e075#1 rudolf ii. ± v\q0d[ploliqd =yrolovl]dvyp vtghoqtp vwr3udkx 3rvwxsq vhs hvwdo]dmtpdwr srolwlnxlvsuiyx]hp dy qrydovhvyêp]ioleip xp q Str. 36 - zjednodušený rodokmen Habsburků v 18.století 1.Ferdinand III. (vládl 1637-1657) byl císař římský, král český, uherský a chorvatský (vše 1637-1657) a arcivévod

Vlastivěda – Císař RUDOLF II

Nástup Habsburků na český trůn (1526) - Wikipedi

Domů > Výpisky a videovýpisky > Dějepis > Habsburkové na českém trůně. Naposledy upraveno: 16.4.2015 v 15:55. Autor výpisků: Admin. tým (Jirka) Habsburkové na českém trůně Židovský regál - Židé označeni žlutým kroužkem na oblečení. Habsburkové na českém trůně. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 274

Panovníci českých zemí (4

2) Habsburkové na českém trůnu. Ferdinand I. (1526 - 1564) první Habsburk na českém trůnu; od roku 1531 římským králem; syn Filipa I. a Jany Šílené, bratr Karla V. při nástupu na trůn musel uznat, že bude respektovat stavovská privilegia a kompaktát Nástup Lucemburků na český trůn. Život ve středověku - obydlí, potrava, oblékání, úmrtí. Husitské války. Nástup Jagellonců. Habsburkové na českém trůně. Cíle (žák dokáže): - samostatně vyhledat historická fakta a vědomě je propojit s dalším

Základní pojmy: Jagellonci na českém trůně, kontrola Na počátku vlády Habsburků_české země součástí velké habsburské říše Základní pojmy: Habsburkové, Habsburská říš This is an online quiz called První Habsburkové na českém trůně From the quiz author Search Help in Finding První Habsburkové na českém trůně - Online Quiz Versio

Jen katolictví povoleno, Habsburkové dědičně na českém trůně, zrovnoprávnění němčiny s češtinou. Česká kancelář se přesunuje do Vídně; 4. stav - prelástký(katolíci) Pro České země tím končí 30letá válka, ovšem přesunují se tudy vojska. Habsburkové z nás čerpají peníze pro své zájmy. Válka Falck - Habsburkové na českém trůně - prezentace a zápis, pracovní sešit 54/text, 3 (pouze Ferdinand I.) 11. 5. - Nástup Habsburků na český trůn - prezentace a zápis, pracovní sešit 51/text, 1, 2. 8. 5. - připomeňte si prosím konec 2. světové války a osvobození naší země armádami Sovětského svazu a Spojených. Lucemburkové byli druhou českou královskou dynastií. Zemím Koruny české vládli v letech 1310-1437.Od roku 1196 vládli v lucemburském hrabství, v roce 1387 získali uherský trůn. V letech 1373-1415 drželi Braniborsko.Lucemburkové drželi říšskou korunu od roku 1308 až do roku 1437 (s výjimkou let 1313-1346 a 1400-1410)

 • Smrtihlav tattoo význam.
 • Přirozený nepřítel komárů.
 • Školní batohy pro 2. stupeň oxy.
 • Kopírování kontaktů ze sim do telefonu samsung.
 • Bazény s konstrukcí recenze.
 • Horská služba krkonoše předpověď počasí.
 • Stropni ventilator ikea.
 • Pinus sibirica sazenice.
 • Twrp tovární nastavení.
 • Zanet nehtoveho luzka cerna mast.
 • Mapa české republiky pdf.
 • Avokádo pokojová rostlina.
 • Záruka na stavební práce 2019.
 • Tromboza z letadla.
 • Regenerace poševní sliznice.
 • U vodoucha menu.
 • Sns raffle.
 • Cviky po operaci kyčelního kloubu.
 • Daniel wellington hodinky heureka.
 • Vesnicko ma strediskova wikipedia.
 • Heureka shadow of the tomb raider.
 • Kalkulační systém v užším pojetí.
 • Ruffian wikipedia.
 • Traktor veteran prodej.
 • Jotul kamna s teplovodním výměníkem.
 • Image app windows.
 • Napětí pod charakteristickým bodem.
 • Mžitky před očima diskuze.
 • Hitradio magic konec.
 • Zákaz jízdy kamionů rakousko.
 • Svatba mauricius.
 • Free ssl windows.
 • Augmentace u deprese.
 • Projektory heuréka.
 • Zeleninová směs k bramborákům.
 • Afektivní porucha u dětí.
 • Telefonní číslo na černé listině.
 • Piercing do nosu cena.
 • Jak zjistit předchozí zaměstnání.
 • Salt n pepa menu.
 • Strevni chripka v rannem tehotenstvi.