Home

Gonochoristé rozmnožování

Obojživelníci - Wikipedi

Rozmnožování: Obojživelníci jsou gonochoristé, rozmnožují se pohlavně, vývoj probíhá přes žábrami dýchající larvu. Vajíčka ani embryo nemá ochranné obaly. Původ obojživelník Rozmnožování: gonochoristé; u některých druhů dochází i ke kladení a vývoji z neoplozených vajíček - partenogeneze (u primitivních korýšů). Vývin přímý, daleko častěji ovšem nepřímý. Základním typem larvy (vyskytuje se u velkého množství druhů) je nauplius - nečlánkované tělo, jedno oko, dalším. Nepohlavní rozmnožování ale některé druhy jsou gonochoristé (odděleného pohlaví). Pohlavní buňky vznikají z archeocytů (URL 54) na kterémkoli místě v mezoglei. Z jednoho archeocytu vznikne buď vaječná buňka nebo větší počet spermií. V okolí vajíček se nacházejí vyživovací buňky, které mohou být vajíčky.

Členovci (arthropoda) - Biologie - Maturitní otázk

 1. Rozmnožování rostlin • Rozmnožování nepohlavní - vegetativní - sporami • Rozmnožování pohlavní živočichové -gonochoristé rostliny -většinou hermafroditi, ale brání se autogami
 2. 20. Rozmnožování organismů Pohlavní dimorfismus - jedinci (gonochoristé) se liší v sekundárních pohlavních znacích Hermafrodit - produkuje oba typy gamet Partenogeneze = vyvíjí se neoplozené vajíčko Opylení, páření (kopulace) = přenesení pohlavních buněk k sobě.
 3. Rozmnožování. Mlži jsou obvykle gonochoristé. Mají většinou nepřímý vývin, oplození je vnější. Mlži mohou mít dva druhy larev. Veliger je mořská a glochidie je sladkovodní a cizopasí na rybách

- gonochoristé, řidčeji hermafroditi - pohlavní rozmnožování - vývoj přes veligerovu larvu (či jiný typ larvy trochoforového typu) - u některých měkkýšů vývin přímý 1. Podkmen - Paplži - mořští živočichové - bilaterální, nezřetelně zformovaná hlav 8 (1) Nepohlavní a pohlavní rozmnožování živočichů Každý živý organismus má přirozenou tendenci k rozmnožování. Délka života jedince je ve srovnání s délkou života druhu bezvýznamná. Proces, při kterém z mateřského jedince vznikají jedinci noví a jemu podobní, se nazývá reprodukce

4 - Přírodovědecká fakulta MUN

pohlavní rozmnožování: kombinuje se genetická informace 2 jedinců (splývají pohlavní buňky) => individualita jedinců, zachování různorodosti druhu; gonochorista x hermafrodit; gonochoristé: jednici odděleného pohlaví (člověk, savci) hermafrodité: oboupohlavní jedinci (žížala, hlemýžď, většina rostlin rozmnožování a vývoj. Delfíni jsou gonochoristé, což znamená, že mají oddělené pohlaví a vyskytují se jako sameček a samička. Oplození je- jako u většiny savců- vnitřní. Vývoj plodu v děloze trvá něco mezi 10 měsíci až jedním rokem. Mládě se rodí pouze jedno a to přibližně jedenkrát za 2-3 roky Rozmnožování: • gonochoristé - rozlišené pohlaví (sameček často menší) • přímý nebo nepřímý vývoj Smetiště - Biologie - Druhoústí až ptác Etologie rybZvukové projevy Hodně ryb vydává zvuky jako komunikační prostředek.Rozmnožování ryb Většina ryb jsou gonochoristé Rozmnožování . gonochoristé bez sek.pojl.znaků; vývoj nepřímí oplození mimotělní.

Rozmnožování: gonochoristé. oplození je vnější nebo vnitřní. metageneze. pravidelné střídání nepohlavního (polyp) a pohlavního stádia (medúza) střídání pohlavního (medúza) a nepohlavního (polyp) rozmnožování Rozmnožování - gonochoristé, nepřímý vývoj přes larvu, mimotělní oplození Noční živočichové, písčité vody Teplá moře, nepatrné hloubky Kopinatec plžovitý. Obratlovci. Nejdokonalejší strunatci Až 40 000 druhů Všechny biotypy Velká pohyblivost - vytvoření oporné soustavy, vyvinuté smysly Bilaterální. Rozmnožování: gonochoristé, sexuální dimorfie( samička větší- kolem vajíček upřede kokon), kanibalismus zástupci: Křižák obecný, Pokoutník domácí, Běžník kopretinový( schopnost barvozměny, vlákna babího léta) Vodouch stříbrný( vzduchová bublina), Skákavky, Slíďáci( slíďák tarentský- tarantule), Sklípka

Měkkýši jsou podle rozmnožování: Pouze gonochoristé. Pouze hermafrodité. Gonochoristé i hermafrodité. Hlavonožec na obrázku je: Sépie obecná. Chobotnice pobřežní. Oliheň obecná. Hlavonožec z předchozí otázky uniká před nebezpečím: Pomocí inkoustové clony. Pomocí ploutví kolem těla. Pomocí obrovského zápach c) pohlavní soustava - gonochoristé (kromě ústřic) Rozmnožování : - vajíčko → larva (veliger - mořští / glochidium - sladkovodní) → živí se paraziticky na žábrách / kůži ryb ( hnisavý váček) → mění se v dospělce a opouští váček . Glochidium - larva u sladkovodních . Zástupci

PPT - Rozmnožovací soustava PowerPoint Presentation - ID

rozmnožování - gonochoristé; samička klade vajíčka, která obaluje pavučinou ð kokon; mláďata se několikrát svlékaj Pohlavní rozmnožování probíhá díky tvorbě neoplodněných vajíček. Tato vajíčka jsou poté oplodněna semenem, jež pochází z varlat vznikajících na vnějším povrchu stonku. Pevná oplodněná vajíčka spadnou na dno jezera či rybníka a vyčkávají na zlepšení podmínek; pak se z nich opět vylíhne miniaturní dospělec R ozmanité rozmnožování - typickým znakem v rozmnožování žahavců je rodozměna, metageneze, při které se střídá pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Polypovci - tvoří stádium polypa (žijící benticky), převažuje nepohlavní rozmnožování, sezónně se objevuje stadium medúzy (velmi málo) gonochoristé: mají oddělené pohlaví, samci varlata, samičky vaječníky hermafroditi: samčí i samičí žlázy jsou u jednoho jedince - buď mají samostatný vývod nebo společný = obojetná žlázy ovotestis rozmnožování z neoplozených vajíče

- gonochoristé - mlži, hlavonožci- hermafrodité - plži, hlemýžď je proteandrický- pohlavně; vývin může být nepřímý nebo přímý nepřímý- veligerova larva Rozmnožování. Všechny druhy želv jsou gonochoristé (rozlišujeme samce a samice) a líhnou se z vajec. U vodních i suchozemských želv lze pohlaví dospělých jedinců rozeznat podle ocásku - samice mají ocas menší a placatější, uzpůsobený tak ke snazšímu kladení vajec. Ocásek samců je naopak delší a tenčí

PPT - ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ PowerPoint

Rozmnožování organizmů

 1. Rozmnožování - gonochoristé, partenogeneze, heterogonie Nižší larva - nauplius, vyšší larva - zoëa. Lupenonožci Končetiny dvouvětevné a lupenovitě rozšířené Nesou žábry Žábronožky - tělo bez krunýřev Žábronožka sněžní - jarní periodické tůně Žábronožka letní Žábronožka solná.
 2. Rozmnožování. gonochoristé s pohlavním dimorfismem (samci menší, barevnější; samice větší, méně barevné - mimikry = ochranné zabarvení) rozmnožují se pohlavně - vnitřní oplození - probíhá pářen
 3. rozmnožování: gonochoristé, často se u nich vyskytuje pohlavní kanibalismus (samička po spáření sežere samečka), péče o potomstvo . Řád: Štíři. Nejstarší suchozemští členovci; Žijí v oblastech tropů, subtropů; Jsou to dravci; Živí se především hmyzem, červ
 4. rozmnožování - hermafroditi (obojetníci) nebo gonochoristé (oddělená pohlaví) strobilace medúzy = název nepohlavního rozmnožování polypového stádia medúzy dochází k rodozměně (metagenezi) vnější oplození; nepřímý vývin (přes larvu) pohyb nezmara. přemetovitý (jako gymnastická hvězda) píďalkovitý (jako žížala
 5. Rozmnožování: Obojživelníci jsou gonochoristé, rozmnožují se pohlavně, vývoj probíhá přes žábrami dýchající larvu. Vajíčka ani embryo nemá ochranné obaly.. Morfologie a anatomie Obojživelníci. Dospělí obojživelníci dýchají plícemi a kůží. Oběhová soustava Srdce obojživelníků se dělí na pravou a levou.
 6. Rozmnožování- gonochoristé (místo-trdličtě, čin- tření), většinou vnější oplození, samci produkují spermie (mlíčí) a samičky vajíčka (jikry) Z vajíček se líhne plůdek - mají vývin přímý - Anadromní ryby - putují kvůli rozmnožování z moře do sladkých vo

Mlži - Wikipedi

• rozmnožování - gonochoristé, vývoj přímý i nepřímý, někteří se rozmnožují z nepo-podkmen: Trojlaločnatci (trilobitomorpha) • vymřelí vodní členovci, kteří žili v prvohorách • podélné rozdělení na 3 laloky: střední a 3 postraní • jediná třída: Trilobiti. podkmen: Klepítkatci (chelicerata Pohlavní soustava: hermafroditi + gonochoristé Rozmnožování: nepohlavní = dělení = vnější pučení ( vznik kolonií, jedinci mají společnou láčku ( koráli) pohlavní = tvorba gamet, oplození vnitřní i vnější metageneze = častá, střídání stadia polypa a meduzy - schopnost regenerace → nezmar Nepohlavní rozmnožování d ělením u mnohobun ěčných Zvláštní typ d ělení -polyembryonie - dělení ve stádiu zárode čného vývoje. Rozrýhované vají čko se rozpadne na 2 nebo více skupin a každá Gonochoristé - samci a samice se liší svými gonádami = primární.

Rozmnožování Neví se, že se velmi pomalu rozmnožují v porovnání s jinými hlavonožci. Dosáhnout dospělosti jim zabere nejspíše pět až deset let života. Kladou maximálně dvanáct vajec za rok. Jakmile ale jednou dospějí, tak kladou vejce každý rok Rozmnožování: gonochoristé (předožábří plži, většina mlžů, hlavonožci) hermafrodité (ostatní plži) výměna samčích pohlavních buněk mezi dvěma jedinci. oplození vnitřní. vývin: přímý. nepřímý - přes larvu: veliger - mořští měkkýši. glochidium - škeble rybničná. Význam Rozmnožování, rozšíření, zajímavosti. Štíři jsou gonochoristé; vejcorodí nebo vejcoživorodí. Pečují o svá mláďata, samice je nosí na zádech. Klepeta jsou využívána i při námluvách. Štíři s jejich pomocí jakoby tančí. Při těchto tancích dochází k předání spermií do pohlavního ústrojí samice Rozmnožování : - oplození vnitřní mezi dvěma jedinci mezi mladšími (samčími) a staršími (samičími) články téhož jedince; vývin nepřímý Vývojový cyklus tasemnice bezbranné : 1) prase sežere články s potravou 2) v těle prasete se vyvíjí larva ( onkosféra )→ putuje krví do svalů, kde se zapouzdří jako boubel.

rozmnožování. gonochoristé. oplození vnější i vnitřní (vývoj pářících orgánů - penis) vývoj většinou přímý. - rozmnožování - gonochoristé, sameček je menší a žije pouze několik hodin. rozmnož i partenogeneticky - někdy anabióza = stav strnulosti ŕ mohou tak přežít i několik let ŕ omezení životních projevů w Vířník obrněnka - na těle pancířky w Pijavenka w Krunýřovka - každý druh - stejný počet buněk těl Mlži • rozmnožování: - gonochoristé (výjimečně hermafroditi) - pohlavní žlázy párové • otevírají se poblíž vyústění metanefridií do plášťové dutiny Mlži • rozmnožování: - spermie nasávány do plášťové dutiny jiného jedince • oplodní vajíčk Rozmnožování - Většina ploštěnců jsou parazitičtí hermafroditi s velmi složitým vývojem na kterém se podílí několik hostitelů. Ploštěnce dělíme na: ploštěnky, motolice a tasemnice. Ploštěnky Většina druhů žije ve vodě nebo vzácněji v půdě. Dýchají celým povrchem těla a pohybují se plazením nebo plováním Co víš o rozmnožování těchto a) hermafrodité = samčí i samičí buňky vznikají na jednom jedinci (hlemýžď) b) gonochoristé = odděleného pohlaví = samčí a samičí pohlavní buňky vznikají vpohlavních žlázách samce a samice. Rozmnožování živočichové -dvojí způsob: 1. Nepohlavně= pučením. 2

Rozmnožování: hermaforidé, přímý vývoj, v předních článcích opasek- v době rozmnožování se zduří kožní žlázy, opasek se zvýrazní: produkuje sliz- pomáhá při přenosu spermií, při páření a produkuje obal pro vajíčka=kokon. Podtřída: Maloštetinatci- prokrvená pokožka, dýchání celým povrchem těla. Rozmnožování: jsou to gonochoristé i hermafroditi. Gonády jsou nepárové, jejich vývod je za pravým tykadlem, oplození je vnitřní i vnější. Přídatné žlázy skořápečné, bílkovinné, šípový vak, penis až 10x delší než tělo. V moři probíhá vývoj přes larvy, zatímco na souši je vývin přímý Rozmnožování - pohlavní, gonochoristé (výrazný pohlavní dimorfismus). Třída Hlístice 36 Třída: Cephalopoda (Hlavonožci)Znaky: hlava a trup, noha změněna v ramena a nálevku, sépiová hněď, barvoměna, koncentrace ganglií v hlavě, oči téměř identické s očima nejpokročilejších obratlovců, statocysty, čichové jamky. Rozmnožování: Obvykle jsou gonochoristé, ale u nékolika skupin je vyvinuta partenogeneze. Obr. 3— Obr. 4 — Knëžice trávozelená kladoucí vajíöka Hmyz je vúbec nejpoöetnéjší skupinou živoöichù. Dosud objevené druhy hmyzu pokrývají 75 % z celkového poötu druhú živoöichú na Zemi gonochoristé? s pohlavní dimorfií ? někdy se objevuje jen v době páření rozmnožování člověka: sexualita pod vlivem psychiky ; 12.10.2007 13:32:35 | stálý odkaz. Komentáře 0 komentářů: přidat koment.

Maturitni otázky - imaturita

Rozmnožování - gonochoristé, přenos spermatoforem, různé typy larev. třídy: žábronožky - protáhlé tělo bez karapaxu, žábr. solná - krmivo aqua rybek. lupenonožci - mají karapax. perloočky - filtrují vodu, zachycují drobný plankton. hrotnatka. klanonožci - nemají schránku, atenuly - tykadla - pohyb, př. Třída: Plži (Gastropoda) • rozmnožování: - převážně gonochoristé - ale i hermafroditi (hlemýžď) Třída: Plži (Gastropoda) • stavba obojetného ústrojí u hlemýždě: • oboupohlavní žláza(a) ve 2. závitu ulity - obklopená hepatopankreatem - dříve dozrávají spermie = proterandri

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ Živá a neživá příroda III. 2. přednáška ŘÍŠE ŽIVOČICHOVÉ Kmen: HOUBOVCI ŽAHAVCI PLOŠTĚNCI PÁSNICE MĚKKÝŠI KROUŽKOVCI ČLENOVCI OSTNOKOŽCI STRUNATCI HOUBOVCI (PORIFERA) Živočichové převážně mořští, žijící přisedle Živí se drobnými organismy, které filtrují z vody Tělo vyztužují jehličky z uhličitanu vápenatého, oxidu. Pohlavní rozmnožování -splynutí pohlavních buněk (gamet), tvorba pohlavních žláz izogamie -vajíčko a spermie jsou stejné; anizogamie -vajíčko je větší a nepohyblivé a spermatozoid je menší a pohyblivý; hermafrodité-obě pohlavní žlázy u jednoho jedince gonochoristé-dvě různá pohlav Rozmnožování. rozmnožování probíhá celoročně nebo sezónně, podle populace - u každé jinak. Ježovky jsou gonochoristé (odděleného pohlaví, tzn. samci a samice). K oplodnění dochází mimotělně, kdy oba jedinci do vod oceánu současně vypouští pohlavní buňky (vajíčka a spermie) Nepohlavní rozmnožování naidky chobotnaté (Stylaria lacustris). Díky značné schopnosti regenerace je u kroužkovců časté nepohlavní rozmnožování. Na videu je možné pozorovat jedince, u kterého probíhá binární dělení typu paratomie, kdy dochází k regeneraci chybějících orgánů ještě před rozdělením jedince Kmen: Porifera pohlavní rozmnožování - (larva: PARENCHYMULA, AMFIBLASTULA), gonochoristé - sladkovodní hermafrodité (mořští) nepohlavní - vnitřní pučení - gemulace (mikroskléry amfidisky), také vnější pučení třída: Hexactinellida - křemití Mořské druhy, šestičetné jehlice z SiO2, stmelené sponginem Euplectella.

Měkkýši - Biomach, výpisky z biologi

Gonochorismus a Rozmnožování · Vidět víc » Vrba. Vrba (Salix) je obsáhlý rod dřevin z čeledi vrbovitých. Nový!!: Gonochorismus a Vrba · Vidět víc » Přesměrování zde: Gonochorista, Gonochoristi, Gonochoristé, Jednopohlavnost Hlavní znaky: nejpočetnější skupina živočichů. hlava -1 pár tykadel. ústní ústrojí (vzniklo přeměnou hlavových končetin, kousací ústrojí se dělí - 1 pár kusadel, 1 pár čelistí, horní a spodní pysk podle druhu dále dělíme na ústní ústrojí sací, lízací, bodací, bodavě-sací, kousac

rozmnožování. gonochoristé a hermafrodité. samčí pohlavní buňky - spermie. samičí pohlavní buňky - vajíčka. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE, který je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky gonochoristé. Mnohoštětinatci. 20 cm. Učebnice str. 63 - přečíst pravý sloupeček - palolo zelený a jeho zajímavý cyklus rozmnožování XYY Polysomie Y XY XX XXY XYY XYYY n YCHR. = nY Chr. Buňka v interfázi Reprodukce - základní vlastnost vyšších organismů Evoluce pohlavnosti Rozmnožování nepohlavní: Rozmnožování pohlavní: Evolučně vyšší U některých rostlin (dvoudomé) a vyšších živočichů, například z rostlin: knotovka, šťovík, jahodník. Rozmnožování Jsou to gonochoristé, ale samci jsou menší než samice a někdy zcela (u pijavenek) chybějí. Populace se pak rozmnožuje partenogenezí. Při páření samec vychlípitelným penisem vstříkne sperma přímo do tělní dutiny samice. U některých vířníků se setkáváme s heterogonií, střídání generací s. Na žádost sem dávám svůj referát na žraloky. Nějak mi blbne uloz.to, tak sem dávám pouze výpisky z prezentace, které jsou ještě rozšířené... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze

Klepítkatci. třída: Hrotnatci třída: Pavoukovci většinou suchozemští; 2 části těla (hlavohruď a zadeček) 6 párů hlavohrudních končetin. 1 pár (kusadla, klepítka, chelicery) - potrav Oplození probíhá v těle samice (vnitřní, spermatofor, viz rozmnožování obojživelníků). Larvy mají vnější keříčkovité žábry. Patří sem např.: velemlok japonský, mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek velký, čolek horský, axolotl mexický, žebrovník waltův b) Rozmnožování mnohobuněčných živočichů (nepohlavní a pohlavní rozmnožování - příklady, oplození vnitřní a vnější, přímý a nepřímý vývin, hermafrodité a gonochoristé, pohlavní dvojtvárnost) 16. a) Žahavci, ploštěnci, hlísti (stavba těla, rozmnožování, zástupci, význam v přírodě a pro člověka

gonochorista - ABZ.cz: slovník cizích slo

19. A: Rozmnožování živočichů Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Gonochoristé, hermafrodité, partenogeneze. Typy oplození. Mnohobuněčnost - vývoj zygoty, vznik a vývoj zárodečných listů a organogeneze. Rozdělení živočichů podle přítomnosti zárodečných obalů. B: Ekologie - jedinec a prostředí, populace Biotop gonochoristé, často pohlavní rozmnožování. vnitřní oplození. instinkty - různé způsoby pohlavního chování, páření, péče o potomky. partenogeneze - vývin z neoplozených vajíček. VS. nefridie / malpighické trubice (vychlípeniny střeva - žlázy) TS. trubice - dutina ústní, střední část má trávicí a. Obsahuje základní údaje k tématu - popis jednotlivých orgánových soustav, obrázek stavby těla, způsob rozmnožování. Text slouží i jako zápis do sešitu. PTÁCI Snímek 3 Ptáci se vyvinuli z druhohorních plazů, peří vzniklo přeměnou plazích šupin Rozmnožování - gonochoristé = mají oddělené pohlaví - pohlavní dimorfizmus (viditelné rozdíly mezi samcem a samicí) - samec vypouští shluk spermií ve slizovitém obalu (spermatofor) a samice ho nasaje okrajem kloaky - vejcorodí i živorodí (ľebrovníci pouze vejcorodí) - larvy se podobají dospělý rozmnožování: - gonochoristé vývody ústí do plášťové dutiny poblíž vývodů vylučovacích orgánů. hlavonožci • rozmnožování:.

Pseudocoelia - Biomach, výpisky z biologi

Rozmnožování: POHL. - gonochoristé i hermafroditi, vzniká larva K přečkání nepříznivých podmínek slouží útvar = gemule - útvar obalený z jehlic z SiO 2 1.třída KŘEMITÍ- křemičitá kostra, hlubokomořské druhy houba pletená = venušin ko pohlavní soustava: gonochoristé i hermafrodité, velká regenerační schopnost; rozmnožování: pohlavní- vnější i vnitřní oplození, přímý i nepřímý vývin, nepohlavní- příčné dělení; smyslová soustava: smyslové buňky rozptýlené v pokožce, hmatové orgány, chemoreceptory, o­či gonochoristé - druhy s oddělenými pohlavími partenogeneze - schopnost rozmnožování se neoplozenými vajíčky (perloočky, trubci včel vznikají z neoplozených vajíček) metageneze - střídání pohlavní a nepohlavní generace vývoj přímý - mláďata se ihned podobají dospělci. Tito plži jsou gonochoristé, tzn. k reprodukci je zapotřebí samce a samice. Je těžké jen podle vzhledu rozlišit samičku od samečka. Bělavá vajíčka v rosolovitém obalu klade na rostliny pod vodní hladinou Třída: Obojživelníci- mnohobuněční živočichové- strunatci- obratlovci- čelistnatci- od mírného přes tropický pás (nejvíce)- přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci (dospělá stádia mohou žít na souši; pulci (larvy) a při rozmnožování - ve vodě -> aby nevyschly) -> suchozemští živočichové, vlhkomilní (v době páření

Lidské tělo - Rozmnožovací soustava - Rozmnožování obecn

 1. rozmnožování - hermafrodité. sladkovodní: vývoj přímý - shluky oplozených vajíček na kamenech. mořští: vývoj nepřímý - mezi stádium larvy. zástupci: ploštěnka mléčná - bílá, až průhledná barva, sladkovodní. ploštěnka potoční - kopinatá příď těla, sladkovodní. ploštěnka černá - větší počet.
 2. Biotop: otevřená krajina s rozmanitými porosty trav a bylin. Potrava: Nadzemní části rostlin, většinu jen okouše a nechá spadnout na zem. Rozměry: délka těla 3,5-6 cm. Rozmnožování: Samice klade vajíčka hluboko do půdy. Z nich se líhnou pohyblivé nymfy
 3. Rozmnožování některých vířníků připomíná reprodukci perlooček (heterogonie). Krunýřenka a pijavenka (Philodina) jsou běžné rody našich vod. Obr. Pijavenka (Philodina sp.) patří mezi běžné živočichy stojatých vod. Občas se Vrtejši jsou gonochoristé s pohlavním dimorfismem (samice jsou větší než samci). K.
 4. a) ropálium (ropália) 1) citlivý výběžek žahavé buňky, při jehož podráždění se vymrští žahavé vlákno b) strobila 2) výběžky na obvodu zvonu medúz, jsou v nich soustředěna smyslová ústrojí c) planula 3) polyp medúzy ve stadiu, ve kterém probíhá nepohlavní rozmnožování zaškrcováním d) knidocil 4) obrvená.
 5. Pohlavní rozmnožování: - gonochoristé - řada modifikací - nemají trvalé gonády, gamety z peritonea do coelomu jako primární gametocyty, gamety se vyvíjejí v coelomu - gonodukty nefridiální nebo prasknutí tělní stěny - vnější i vnitřní oplození (až 100 penisů) Epitokie - morfologická změna části těla v.
 6. ROZMNOŽOVÁNÍ - gonochoristé - pohl. orgán jen v době rozmnožování - samci - párové gonády (varlata) - samice - pouze jeden vaječník levý.

rozmnožování a vývoj :: delfíní miniwe

3. Zadeček: pohyb, dýchání, rozmnožování (vyšší korýši) • Vylučování zajišťují pozměněné metanefridie • Gonochoristé; vývoj přímý (raci), nepřímý (ostatní) - larvy nauplius , zoëa I. Třída: ŽÁBRONOŽKY (Anostraca) 1. Protáhlé tělo, plavou hřbetem dolů, žijí v periodických tůních 2 gonochoristé, vnitřní oplození v době rozmnožování k vodě, samci souvislý lem na hřbetě. Čtyřhranky zástupci. 32 Třída: MEDÚZOVCI V životním cyklu převládá stádium medúzy, polyp malýGonochoristé Výhradně mořští Mohou světélkovat, popálit člověka Až 2m Hustě větvená trávicí soustava Polypové stadium odškrcuje medúzky = strobilace (nepohlavní rozmnožování) 22 4

Rozmnožování: gonochoristé, s pohlavními hormony, kloaka =spojené ústí vylučovací a rozmn. soustavy , hemipenis, penis,živorodí, vejcorodí, vejcoživorodí, Rozmnožování: migrují z moří do řek (anadromní migrace) po tření hynou - larva minoha Rozmnožování a vývin mnohobuněčných. Tkáně mnohobuněčných. Fylogeneze orgánových soustav. Fylogeneze opěrné soustavy. gonochoristé! - menší samička zalézá do břišní rýhy mohutnějšího samečka, kde dochází ke kopulaci; rýžová pole (Asie) > bilharzióza (těžké záněty močového měchýře, vajíčka s. Velikost od mm po 1-2 m. Tělo je paprsčitě souměrné. Láčka - vyvrhovací i přijímací otvor. Žahavé buňky - knidoblasty. Hermafrodité i gonochoristé. Třída: Polypovci Rozmnožování nezmarů Pohlavní - výměna gamet (oplození vnitřní i vnější) (gonochoristé) -vývin nepřímý Sladkovodní škeble rybničná perlorodka říční -chráněná Mořští perlotvorka mořská -cizí tělísko mezi pláštěm a lasturou -obalí ho perletí → perla ústřice jedlá srdcovka jedlá slávka jedlá zéva obrovská hřebenatka jakubsk

PPT - Výukový materiál zpracován v rámci projektu EUPPT - Etologie ryb PowerPoint Presentation, free downloadTenkohlavec liščí - Trichuris vulpis - PŘÍRODAPPT - PAVOUKOVCI PowerPoint Presentation, free download

Rozmnožování - gonochoristé, vývoj nepřímý, oplození vnitřní (mloci, červoři) i vnější (žáby) rozmnožování vázáno na vodní prostředí), Mlok skvrnitý (Salamandra salamadra, černý se žlutými skvrnami, zvláštní případ vnitřního oplození = samec uchopí zespodu samici, vypustí spermatofor a odsune se na. Rozmnožování je jednou z nejdůležitějších funkcí živočichů, protože na něm závisí pře-žívání druhu. Probíhá dvěma způsoby: nepohlavním (asexuálním) a pohlavním (sexuálním). gonochoristé. Obr. 237 Rozmnožovací cyklus koloniálních polypovců. A - čás Vylučování - přes Ambulakrální soustavu, gonochoristé. vnější oplození - splynutí ve vodě . Ježovky - vajíčka poměrně velká, popsána u nich základní rozmnožování a růst - studijní materiál. fáze vývoje vajčka jsou stejné; Larvy - součást planktonu - dvoustranně souměrn Rozmnožování - gonochoristé. Vývoj nepřímý - z oplozeného vajíčka se líhne larva (většinou parazituje na rybách), vývojem změna v dospělého jedince. Zástupci - perlorodka říční a perlotvorka mořská - silná perleťová vrstva na vnitřní straně lastur, schopnost tvorby perel

 • Arabská princezna kniha.
 • Registrovaní hráči fotbalu.
 • Autoplošina bazar.
 • Recepty pro kojence od 6. měsíce.
 • Čpp znojmo.
 • Životnost cihly.
 • Nejlepší oblečení pro miminka.
 • Bolest prsu s implantátem.
 • Výpověď v těhotenství 2018.
 • Neonové masky.
 • Hlasna predpovedni predpoved.
 • Gpt nebo mbr.
 • Levné máslo 250g.
 • Weleda brezovy olej.
 • Semiramis z u.
 • Care fáze.
 • Angrešt prodej.
 • Panamy.
 • Edraw download.
 • Návrh obývacího pokoje program.
 • Indiani brno.
 • Foceni aktu pary.
 • Co pije novorozenec.
 • Trubka 34x4.
 • Johann wolfgang von goethe filmy.
 • Http www oredo cz data prilohy 1 2d50498fb2f0a0740b2585a69db091d2 pdf.
 • Blair waldorfová.
 • Kde se natáčel hotel modrá hvězda.
 • Osgood schlatter onemocnění.
 • Augmentace antidepresiv.
 • Virtual drums.
 • Žádné id volajícího iphone.
 • Tlaková myčka oleo mac pw 210 c.
 • Permanentní make up jablonec nad nisou.
 • Černá mast pro zvířata.
 • Fíkovník brown turkey.
 • Stout pivo.
 • Cryptosporidium vývojový cyklus.
 • Vznik sociologie.
 • Rohová skříňka pod dřez.
 • Kitchenaid heureka.